dr. Fazekas Sándor elnök úrnak, Fővárosi Törvényszék - 4. kerületi "LAKÁSMUTYI" ügy

dr. Hidasi Edit küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fővárosi Törvényszék részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Fővárosi Törvényszék munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Fővárosi Törvényszék munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: dr. Hidasi Edit

Delivered

dr. Fazekas Sándor elnök úrnak, Fővárosi Törvényszék
ügyszám a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon: 6.P.IV.21.928/2015/50.
eljáró bíró: dr. Kovács Ágnes
felperesnek kézbesítve: 2017. 06. 12-én, 15 napos fellebbezési határidővel

tájékoztatást kap az ügyről:
- a jogállamiságért törvényes eszközökkel küzdő Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum
- a jogállamisági anomáliákat tematizáló sajtó
- a korrupcióinfón igazságszolgáltatási anomáliákat is tematizáló dr. Hadházy Ákos társelnök úr, LMP
- a „cigánybűnözést” tematizáló Jobbik
- Legfőbb Ügyészség
- Országos Bírósági Hivatal

NYILVÁNOS
közérdekű adatigénylés
- 15 napon belüli, törvényi válaszadási kötelezettséggel -
- a törvényes nemzetközi jogérvényesítés, pl. az Európai Bizottság előtti alapjogi panaszhoz előkészítő iratként, együttműködve a jogállamiságért törvényes eszközökkel küzdő Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórummal

Tisztelt dr. Fazekas Sándor elnök úr! Tisztelt Fővárosi Törvényszék!
Tisztelt a jogállami eljárásra mind törvényeink, mind – bírósági vezetői szóhasználat szerint - „kenyéradó gazdájuk”, az OBH elnökének iránymutatásai szerint köteles, áldozathibáztatás ellen érzékenyített jogász kollegák!

A Fővárosi Törvényszék honlapján sajtóközlemény olvasható „kiválóak az időszerűségi mutatóink” címmel. (http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/hi...
Idézek a közleményből: „2016-ban is az Országos Bírósági Hivatal elnöke által megfogalmazott STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEKNEK igyekezett megfelelni a Fővárosi Törvényszék” – kezdte beszédét dr. Fazekas Sándor a Fővárosi Törvényszék, az Országos Bírósági Hivatal, valamint az Országos Bírói Tanács 2017. május 22-én – a Fővárosi Törvényszék összbírói értekezletét megelőzően tartott – közös sajtótájékoztatóján. … Az időszerű ítélkezésről szólva a törvényszék elnöke kiemelte: a Fővárosi Törvényszék az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghirdetett „A szolgáltató bíróságért!” és a „Fenntartható Fejlődés” programok keretében kiemelkedő vállalásokat tett az időszerűség javítása érdekében. … Dr. Fazekas Sándor beszédében felhívta a figyelmet a Fővárosi Törvényszék, valamint az illetékességi területén működő bíróságok megalapozott ítélkező tevékenységét bizonyító eredményekre is: a kerületi (FKMB) bíróságok által hozott elsőfokú határozatok felülbírálata során a büntető szakágban 6,49%-ra, a polgáriban 5,01%-ra, a gazdaságiban 8,14%-ra, a közigazgatásiban 6,55%-ra, míg a munkaügyiben 9,66%-ra csökkent az elmúlt esztendőben a hatályon kívül helyezési mutató, ami egyértelmű javulást tükröz. … Beszédének végén dr. Fazekas Sándor hangsúlyozta: a 2016-os év eredményeit megőrizve, 2017-ben is kiemelt cél a magas színvonalú és időszerű ítélkezési tevékenység biztosítása a Fővárosi Törvényszéken.”

A közlemény alapján tehát Elnök úr elégedett a Fővárosi Törvényszék, valamint az illetékességi területén működő bíróságok munkájával és polgári ügyszakon – az eddigi statisztika fényében - mintegy 95 %-os eséllyel fogja jóváhagyni a Fővárosi Törvényszék a kerületi bíróság döntését.

A közelmúlt sajtóhíre szerint: „A hónap végén megszüntetik a munkaviszonyát annak az igazgatóhelyettesnek, aki sajátos stílusú körlevélben adott utasítást a Fővárosi Törvényszék dolgozóinak. A törvényszék elnöke NEM TUDOTT a levélről, "nyelvezetével és stílusával" NEM TUD AZONOSULNI, VIZSGÁLATOT INDÍTOTT, amely a vezető távozásához vezetett.” (http://index.hu/belfold/2017/06/09/megva...

2013-ban is volt példa bírósági vezető távozására, hiszen lemondott dr. Polgárné dr. Vida Judit, a Fővárosi Törvényszék elnökhelyettese, mert a bíróság belső újságjában, a Kisbíróban, aminek főszerkesztője lett, híres íróktól plagizált. (http://cink.hu/az-ev-sztorija-a-coelhot-...

Tisztelt dr. Fazekas Sándor elnök úr!
Törvényileg kötelezően, 15 napon belül, érdemben, törvényesen megválaszolandó, - összhangban az Infotv. 3. § 5. pontjával - a SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatigénylés keretében kérem az Átlátszó NYILVÁNOS közérdekű adatigénylési felületén (Ki mit tud? – www.atlatszo.hu) közzétenni alábbiakat:

- Elnök úrnak a Fővárosi Törvényszék, valamint az illetékességi területén működő bíróságokkal kapcsolatban MIRŐL VAN TUDOMÁSA?
- Milyen törvényes eszközzel lehet Elnök úr figyelmét a Fővárosi Törvényszék, valamint az illetékességi területén működő bíróságokkal kapcsolatos jogállamisági anomáliákra, törvényességi aggályokra HATÉKONYAN FELHÍVNI, hogy Elnök úrnak TUDOMÁSA LEGYEN a bírósági anomáliáról?
- Milyen szempontrendszer szerint dönti el Elnök úr, hogy MIVEL TUD AZONOSULNI?
- Milyen törvényes módon lehet bekerülni abba az 5 %-ba, ahol a másodfokú bíróság megváltoztatja az első fok döntését?

A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérem közzétenni továbbá, hogy a Fővárosi Törvényszék szerint a bíró a kontextusból kiragadottan független, vagy összhangban az Alaptörvénnyel, a TÖRVÉNYNEK ALÁRENDELTEN független.

A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérem közzétenni továbbá, hogy a Fővárosi Törvényszék, hogy a Fővárosi Törvényszék, valamint az illetékességi területén működő bíróságokon a bíróknak a gyakorlatban, pl. konkrét ügyekben kötelező-e betartani és betartatni a törvényeket.

A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérem közzétenni továbbá, hogy hogyan biztosítja a Fővárosi Törvényszék, hogy a Fővárosi Törvényszék, valamint az illetékességi területén működő bíróságokon a bírók betartsák és betartassák a törvényeket.

Mindkét bírósági vezető távozását sajtócikkek előzték meg.
- Ezért a SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérem közzétenni továbbá, hogy a nyilvánosság elősegíti-e a törvényes döntéshozatalt és ez csak a sajtónyilvánosságra vonatkozik-e vagy pl. a nyilvános közérdekű adatigénylés is ilyennek számít.

A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérem közzétenni továbbá, hogy a bíró átírhatja-e a gyakorlatban a törvényt, pl. törvényesen adhat-e a bíró mentességet kogens, bírói mérlegelést nem engedő törvényi rendelkezés(ek) alól. Igen? Nem? (Jogállami válasz: NEM)

A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérem közzétenni továbbá, hogy a tényállásában teljesen eltérő BH felülírhatja-e a kogens törvényi rendelkezést. Igen? Nem? (Jogállami válasz: NEM)

A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérem közzétenni továbbá, hogy a bíró tehet-e semmivel, így semmilyen jogszabállyal alá nem támasztott, ám a döntése alapjául szolgáló bírói kinyilatkoztatásokat. Igen? Nem? (Jogállami válasz: NEM)

Miközben rendkívül gyakoriak a botrányosan törvénytelen bírósági döntésekről szóló köztudomású hírek, a 95 %-os másodfokú jóváhagyási ráta azt mutatja, hogy a bírói kar összezár.
- Ezért a SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérem közzétenni továbbá, hogy hogyan biztosítják, hogy az első fokú eljárásban előfordult durva anomáliák LEGALÁBB MÁSODFOKON ORVOSLÁST NYERJENEK. Lehet-e a másodfok azon a véleményen, hogy mivel bíró kollega követte el a szabályszegést, elnézi neki, jogellenesen felmentést ad a bíró kollegának a törvények betartása és betartatása alól? Amely bírósági törvénytelenség végeredményben a fellebbező fél terhére esik.

A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérem közzétenni továbbá, hogy a Fővárosi Törvényszék, valamint az illetékességi területén működő bíróságokon kötelező-e, irányadó-e az Alaptörvényben rögzített diszkriminációmentesség, törvény előtti egyenlőség, tisztességes eljáráshoz fűződő jog.
- Rögzítem, hogy a roma és a cigány értéksemleges kifejezések, hiszen a „roma” és a „cigány” szavak pl. önkormányzataik elnevezésében és nemzeti büszkeségünk, a 100 Tagú Cigányzenekar nevében is használatosak.
- Sajtónyilvános, hogy az LMP társelnöke kiemelt figyelemmel kíséri az Országos Roma Önkormányzat költéseit. (Pl. Hadházy Ákos az ATV Start című műsorában beszélt az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) körül zajló botránysorozatról. - http://www.atv.hu/belfold/20160629-hadha...
- A Jobbik „cigánybűnözést” tematizál. (Mit ért a jobbik cigánybűnözés alatt? válasz: Semmiképp sem azt, hogy minden cigány bűnöző lenne. A cigánybűnözés kriminológiai fogalom, amely azt jelenti, hogy vannak olyan speciálisan a cigány kisebbséghez köthető bűnelkövetési formák – pl.: tömegverekedés, színesfémlopás, késelés, falopás, uzsorázás stb. – amelyeket csak speciális módon lehet kezelni annak etnikai jellege miatt. Ki kell jelenteni, hogy a cigánybűnözés létezik, terjed. Nem a kifejezésen kellene vitatkozni, hanem megoldani a problémát. - https://jobbik.hu/kiskate/mit-ert-jobbik...
- A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérem közzétenni továbbá, hogy cigányként jogosult-e a fél a Fővárosi Törvényszéken, valamint az illetékességi területén működő bíróságokon jogosulatlan előnyökre. Igen? Nem? (Jogállami válasz: NEM)

Tisztelt dr. Fazekas Sándor elnök úr!
Az Ön fenti idézett, köztudomású nyilatkozata szerint „2016-ban is az Országos Bírósági Hivatal elnöke által megfogalmazott stratégiai célkitűzéseknek igyekezett megfelelni a Fővárosi Törvényszék”.
- Az Országos Bírósági Hivatal elnökének – köztudomásúan – stratégiai célkitűzése a bírósági ügyelosztási rend, a jogállami, a szolgáltató, az időszerű, az áldozathibáztatás ellen érzékenyített bíróság, az integritás.
- Mégis a Bszi. hatálybalépésétől – a törvényi kötelesség ellenére – nincsenek közzétéve a bírósági ügyelosztási rendek, nem követhető a szignálás, továbbá sajtónyilvános, köztudomású a gyakori, elképesztő szakmaiatlanság.
- Ezért a SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérem közzétenni továbbá, hogy hogyan törekszenek a jogállami, a szolgáltató, az időszerű, az áldozathibáztatás ellen érzékenyített bírósági működés megvalósítására.
- Pl. – a törvényi kötelességük szerint – közzéteszik-e a bírósági ügyelosztási rendeket? (Ahogy erre van példa más törvényszékeken!)
- Közzéteszik-e, hogy a Fővárosi Törvényszéken, valamint az illetékességi területén működő bíróságokon kik vettek részt áldozathibáztatás elleni érzékenyítésen és kik részesültek a korrupcióinfón feltárt aggályos juttatásokból? (Jó buli az államreform! - http://www.korrupcioinfo.hu/korrupcioinf...

Tisztelt dr. Fazekas Sándor elnök úr! Tisztelt Fővárosi Törvényszék!
Egy 4. kerületi lakásmutyival kapcsolatos ügyhöz van szükség fenti válaszaikra. (Ügyszám a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon: 6.P.IV.21.928/2015/50., eljáró bíró: dr. Kovács Ágnes)
- A fellebbezésre a 2017. 06. 12-i kézbesítéstől számítva 15 nap áll rendelkezésre, amelyben fel lesz tüntetve jelen közérdekű adatigénylés.
- Egyrészt reményt ad, hogy ha a Fővárosi Törvényszéken – természetszerűleg – az irat "nyelvezetével és stílusával" is AZONOSULNI kell tudnia Elnök úrnak, akkor – bízzunk benne, hogy törvényi kötelességével összhangban – Elnök úr NEM FOG AZONOSULNI nyílt bírósági jogsértésekkel.
- Ezennel – tekintettel a NYILVÁNOS formára – úgy tekintem, hogy Elnök úr TUD JELEN ÜGYRŐL.
- Kérem, ne mondja, hogy a bíró „független”, mert Ön szakvizsgáztat is, én is szakvizsgáztam Önnél, így természetesen mindketten ismerjük az Alaptörvényt, hogy a bíró a TÖRVÉNYNEK ALÁRENDELTEN független. Nem mindegy, hogy a bíró a kontextusból kiragadottan független vagy a törvénynek alárendelte, ahogy ezt az Alaptörvény is kötelező erővel kimondja.
- A 6.P.IV.21.928/2015/50. sz. ügy – törvényes bírósági eljárás esetén – régóta, megnyugtatóan lezárult volna.
- Másrészt ilyen gyakori, sajtónyilvános bírósági anomáliák mellett rendkívüli aggodalomra ad okot a 95 %-os jóváhagyási mutató, így készülni kell a törvényes jogérvényesítés egyéb formáinak igénybevételére, pl. a nyilvánosság, a sajtó, civil szervezetek, pártok, nemzetközi fórumok bevonására (pl. Európai Bizottságnál alapjogi panasz, kötelezettségszegési eljárás kezdeményezése, megkeresés a European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) felé, a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság, ENSZ fórumok, stb.).
- Jelenleg úgyis kiemelt figyelmet fordítanak nemzetközi fórumokon a magyar jogállamiság anomáliáira, a 7. cikk szerinti vizsgálat is folyamatban van, többek között civileket ért jogsértések miatt. A törvénytelen igazságszolgáltatás is a civil személyek elleni jogsértés.
- Ezúton szeretném biztosítani Önt, tisztelt dr. Fazekas Sándor elnök úr, hogy megfelelő jogi és nyelvtudás rendelkezésre áll.
- Bízom benne, hogy – törvényi kötelességükkel összhangban – másodfokon biztosítani fogják a törvényességet.
- Az ügy máris nyilvánosan dokumentált.

Az ügy röviden:
- Egy – jogállami eljárás esetén – nagyon egyszerű megítélésű, 4. kerületi lakásmutyi ügyről van szó.
- Az idős örökhagyóval – állítólag – öröklési szerződést kötött az – értéksemleges szóhasználattal élve – cigány szerződéses örökös, aki azonban örökhagyót sokszorosan, közokiratokkal dokumentáltan nem tartotta el.
- A szerződéses örökös – értéksemleges szóhasználattal élve - cigány származása kizárólag azért releváns az ügyben, mert folyamatosan, sokszor panaszoltan jogellenes előnyt kapott a hivatalos eljárásokban. Arra, hogy cigány személy jogellenes előnyben részesül, van sajtónyilvános példa. Pl. az ORÖ esetében is ezt tematizálja az LMP. Így felmerül, hogy a nem cigány származásúak számára biztosítható-e az Alaptörvényben biztosított törvény előtti egyenlőség.
- Az örökösödési szerződést – kogens törvényi kötelezettség ellenére – nem jegyeztették be az ingatlan nyilvántartásba, így az állítólagos öröklési szerződés csak örökhagyó halála után került elő.
- A kerületi közjegyző – jogellenesen, az ingatlannyilvántartásba történő kötelező, kogens törvényi rendelkezést felülírva, egy kiragadott, eltérő tényállású BH-ra hivatkozással – átadta a szerződéses örökösnek a hagyatékot, ezzel – jogellenesen – felperesi pozícióba kényszerítve az egyéb örököst.
- A kerületi rendőrség – sokszor panaszoltan, jogellenesen, botrányosan törvénytelen részrehajlással és dilettantizmussal – megpróbálta elszabotálni a nyomozást. A rendőrség szerint ez kizárólag a polgári ügyszakra tartozó ügy, miközben sajtónyilvános esetek is igazolják azt a nyilvánvaló, köztudomású tényt, hogy adott ügynek lehet mind polgári jogi, mind büntetőjogi relevanciája.
- Köszönet a Legfőbb Ügyészségnek és a Fővárosi Főügyészségnek, hogy új eljárásra utasította a kerületi ügyészséget és rendőrséget.
- A büntetőjogi szálat a kerületi ügyészség, most azzal próbálja ismételten eltussolni, hogy bár csak a nyomozás befejezése után vette észre, hogy egyéb sértettek is vannak, őket jogellenesen megpróbálja megfosztani a sértetti jogaik törvényben biztosított teljes körű gyakorlásától. A sértettek panasszal élnek.
- Fentiek alapján a bíróság megállapította, hogy bűncselekmény alapos gyanúja nem merült fel! (Holott a bíróság előtt is ismert volt a sértettek köre, akiket – jogellenesen – kihagytak a nyomozásból.) Továbbá a bíróságnak a törvény szerint feljelentési kötelezettsége van!
- Továbbá a bíróság nem biztosította az egyéb örökösöknek a perbeli részvételt.
- A bíróság – törvényi kötelessége ellenére – nem biztosította a jogi képviselő nélkül eljáró felperes törvényes jogérvényesítésének elősegítését, holott a jogi képviselő nélkül eljáró felperes pontos törvényhelyekre hivatkozott. Ezzel szemben alperes – jogellenesen – folyamatos eljárási előnyöket kapott a bíróságtól.
- A bíróság – törvényi kötelessége ellenére – nem volt hajlandó tájékoztatást adni a bizonyítással kapcsolatos elvárásairól, a jogkövetkezményekről.
- A bíróság – törvényi kötelessége ellenére – nem volt hajlandó figyelembe venni felperes terjedelmes, számottevően teljes bizonyító erejű, közokirati bizonyítékait, amelyekről az ítéletben – a bíróság törvényi kötelessége ellenére – szó sem esik.
- Így a bíróság arra jutott – semmivel alá nem támasztott kinyilatkoztatással -, hogy nem probléma, hogy az állítólagos öröklési szerződés - törvényi kötelezettség ellenére - nem volt bejegyezve az ingatlannyilvántartásba.
- Így a bíróság kinyilatkoztatása szerint nem probléma, hogy az öröklési szerződésről a hatóságok és bárki más is, csak az örökhagyó halála után szerezhettek tudomást.
- A bíróság jogellenes álláspontja szerint, mivel az öröklési szerződést csak az örökhagyó életében lehetett volna megtámadni, ezért irreleváns, hogy a szerződéses örökös eltartotta-e az örökhagyót, a bíróság említésre sem méltatja a terjedelmes, teljes bizonyító erejű közokirati bizonyítékokat, hanem a szerződéses örökösnek ítélte jogellenesen az ingatlant és számottevő egyéb jogellenes költséget is okozott.
- Tehát a bíróság – durván törvénysértően, semmivel alá nem támasztott bírósági kinyilatkoztatások alapján – kidolgozott egy jogellenes ingatlan tulajdonszerzési módot, hogy a bíróság szerint lehetséges eltartás nélkül is a jogellenesen eltitkolt öröklési szerződés alapján örökölni.
- Felperes sokszor kérte, hogy a bíróság – törvényi kötelességével összhangban – adjon tájékoztatást a bizonyítandó tényekről, ám a bíróság az ítélet alapjául szolgáló, törvénysértő meglátását, mely szerint, ha a szerződéses örökös jogellenesen, sikeresen titkolja el az öröklési szerződést, akkor eltartás nélkül is tulajdont szerez, a bíróság felperes előtt mindvégig, szintén durván jogsértően titkolta.
- Felperes többször rámutatott, hogy magának a bírónak is törvényi kötelessége lenne feljelentést tenni a bűncselekmény alapos gyanúját felvető alperesi tulajdonszerzési szándék miatt, hiszen a csalás tényállása szerint aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el. A bíró ezt a törvényi kötelességét sem teljesítette, felperesi felvetésekre ebben a tekintetben sem reagált.
- Ezért a jogellenes bírósági törvényátírásért a bíróság 432.300 Ft illetéket rótt ki, továbbá – semmivel alá nem támasztott kinyilatkoztatással – 360.270 Ft perköltséget ítélt meg a jogellenes kedvezményeket kapó alperesnek.
- Az ügyben az elnöki és integritás panaszok nem jártak eredménnyel.
- Jelen perben a fenti módon pernyertes fél – értéksemleges szóhasználattal – cigány, továbbá - lakókörnyezete elmondása szerint - jelenleg is egy idős embertől megszerzett ingatlanban él és prémium kategóriás autóval jár, miközben - lakókörnyezete elmondása szerint – nincs munkaviszonya. Az ORÖ-vel kapcsolatos, az LMP által tematizált botrányok felvetik, hogy cigány személy egyes esetekben előjogokat élvez, így fontos kideríteni előzetesen, hogy a Fővárosi Törvényszék, valamint az illetékességi területén működő bíróságok esetében a gyakorlatban megvalósul-e a törvény előtti egyenlőség.

Tisztelt dr. Fazekas Sándor elnök úr! Tisztelt Fővárosi Törvényszék!
Mindenképpen szükséges előzetesen megismerni a jogi álláspontjukat közérdekű adatigényléseim tekintetében.
- Törvényi kötelességük 15 napon belül érdemben, törvényesen válaszolni.
- Válaszadásuk esetleges elmaradása esetén a NAIH-hoz és a bírósághoz lehet fordulni, továbbá közérdekű adat eltitkolása büntetőjogilag is aggályos.
- Így mindenképpen szeretném megkapni a válaszokat, hiszen jelen ügyben az első fokon eljárt bíró – durván törvénysértően - NEM ALKALMAZTA A TÖRVÉNYT.

Az első fokon eljárt bíró hallatlan egyéb eljárási törvénytelenséget is megengedett magának:
- Pl. előfordult az ügyben, hogy a bíró a fellebbezési határidő letelte előtt jogerősített és a benyújtott fellebbezést nem vette figyelembe a 44. alszámú végzésnél.
- Előfordult az ügyben az is, hogy az igazolási kérelem elutasítása esetén a törvényileg kötelező fellebbezési jogot nem biztosította. Sőt ítéletet is úgy hozott, hogy az igazolási kérelem elutasítása esetén a törvényileg kötelező fellebbezési jog nyitva áll.
- A bíró ítélete sem felel meg a Pp. követelményeinek, közérdekű adatigénylésre, felperesi kérelmekre nem reagált.
- Tehát a bíró a rendkívül törvénytelen ítéletét – minden előzetes figyelmeztetés nélkül, igazolási kérelem mellett, amelyre a törvény fellebbezési jogot biztosít – úgy hozta meg, hogy sem a Pp.-ben, sem az Infotv.-ben foglalt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.
- A bíró – jogellenesen - semmilyen felperesi kérelmet, igényt nem vett figyelembe. Pl. még említés szintjén sem tért ki arra, hogy az örökhagyó halálát követően is a felperes és családja viseli az ingatlan terheit.
- A bíró – jogellenesen – figyelmen kívül hagyta, hogy tudott arról, hogy mások is érintettek az ügyben, azokat megfosztotta a perbeli részvétel lehetőségétől, amelyet törvény tesz lehetővé.
- A bíró – jogellenesen – így juttatott egy mintegy 7,2 millió Ft értékű ingatlant, annak évek óta felperes és családja által viselt fenntartási költségeit és rekonstruálatlanul kalkulált – semmivel alá nem támasztott kinyilatkoztatással – 360.270 Ft perköltséget az eljárásban jogellenes kedvezményeket kapó alperesnek. Továbbá a bíró jogellenes bírósági törvényátírásért a bíróság 432.300 Ft illetéket rótt ki.
- Mindemellett a központi honlapon – törvényi kötelezettség ellenére - nincs közzétéve a Bszi. hatálybalépése óta hatályos ügyelosztási rend, így nem lehet nyomon követni, hogy a szignálás ehhez a bíróhoz törvényes volt-e.
- Továbbá nem nyomon követhető, hogy ez a bíró – magyar és uniós közpénzből finanszírozottan – kapott-e áldozathibáztatás elleni érzékenyítést és az LMP-s korrupcióinfón tematizált aggályos juttatást.

Ez az ügy első fokon egyébként olyan bíróságon zajlott, amelynek az egyik vezetője – teljes bizonyító erejű közokiratban, jogforrási hivatkozás nélkül, durván jogsértően – kinyilatkoztatta, hogy közérdekű adatigényléssel internetes felületen keresztül nem lehet élni.
- A kerületi bíróság érintett vezetője nem ismerte a törvényt, de nem is nézett utána a kérdésnek, sőt azt sem vette figyelembe, hogy pl. az Átlátszó NYILVÁNOS közérdekű adatigénylési felületén eddig mintegy 10.000 adatigénylést intéztek és több mint 5000 adatgazdától igényelhető adat.
- Így nem csoda, bár súlyosan jogsértő, ha szerintük a kérdéseim nem közérdekű adatok, holott a bíróság szakmai tevékenységének alapvető minimuma, hogy törvényesen jár-e el, ezért ez a szakmai tevékenységre vonatkozó adat mindenképpen közérdekű.
- Nem meglepetés, bár súlyosan jogsértő, hogy ezen a bíróságon az integritás és az elnöki panasz sem volt eredményes.

Tehát ez az ügy azt mutatja, hogy jelen esetben a kerületi bíróságon hallatlan a törvénytelen dilettantizmus mind az eljáró bírónál, mind az eljárt bírósági vezetőnél olyannyira, hogy nyíltan semmibe vesznek kogens törvényi rendelkezéseket.
- Ezért a SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérem közzétenni továbbá, hogy a BÍRÓSÁGI ANOMÁLIÁK MILYEN FOKA KELL EGY ÁTFOGÓ VIZSGÁLATHOZ? Sajtónyilvános, hogy a pletykálást betiltó levélnél lefolytattak egy vizsgálatot. Lesz-e ebben az ügyben vizsgálat a 4. kerületi bíróságon? Kérésükre minden további szükséges információval, összefoglalóval készséggel állok rendelkezésükre azzal, hogy a teljes iratanyag megvan Önöknél.
- A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérem közzétenni továbbá, hogy a Fővárosi Törvényszéken, valamint az illetékességi területén működő bíróságokon a gyakorlatban LEHET-E ÚGY JOGELLENESEN TULAJDONT SZEREZNI, HOGY A SZERZŐDÉSES ÖRÖKÖS JOGELLENESEN, SIKERESEN ELTITKOLJA AZ ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉST, AKKOR ELTARTÁS NÉLKÜL IS TULAJDONT SZEREZ, amely lehetőséget a bíróság felperes előtt mindvégig, szintén durván jogsértően eltitkolta.
- A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérem közzétenni továbbá, hogy a Fővárosi Törvényszéken, valamint az illetékességi területén működő bíróságokon A GYAKORLATBAN IRÁNYADÓ-E, HOGY TÖRVÉNYESEN, TISZTESSÉGESEN KELL ELJÁRNI és az eljárásnak TÖRVÉNYESNEK ÉS TISZTESSÉGESNEK IS KELL LÁTSZANIA.
- A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérem közzétenni továbbá, hogy a Fővárosi Törvényszéken, valamint az illetékességi területén működő bíróságokon a gyakorlatban lehet-e jogszerűen jogerősíteni fellebbezési határidő letelte előtt, miközben a fellebbezési határidőben fellebbezés került benyújtásra. Mi alapján történhetett meg ez a gyakorlatban jelen ügyben? Lehet-e a másodfokú bíróság álláspontja az, hogy szemet huny a bírósági jogsértés felett? Mi alapján?
- A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérem közzétenni továbbá, hogy a Fővárosi Törvényszéken, valamint az illetékességi területén működő bíróságokon a gyakorlatban lehet-e jogszerűen kiüresíteni/megtagadni a törvényben biztosított fellebbezési jogot és lehet-e a felperest az ügy érdemében elmarasztalni, mert pl. a jogszabályra mert hivatkozni az ügyben és – jogszabályi hivatkozás alapján – kérni merte a bíró törvényes eljárását. Mi alapján történhetett meg ez a gyakorlatban jelen ügyben? Lehet-e a másodfokú bíróság álláspontja az, hogy szemet huny a bírósági jogsértés felett?
- A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérem közzétenni továbbá, hogy a Fővárosi Törvényszéken, valamint az illetékességi területén működő bíróságokon a gyakorlatban a bíró figyelmen kívül hagyhatja-e a törvényi rendelkezéseket, pl. az Alaptörvényt, Ptk.-t, Pp.-t, Be.-t, Infotv.-t, stb. Mi alapján történhetett meg ez a gyakorlatban jelen ügyben? Lehet-e a másodfokú bíróság álláspontja az, hogy szemet huny a bírósági jogsértés felett?

A bíróság – jogforrási hivatkozás nélkül – kinyilatkoztatta, hogy „a megjelenést az a körülmény nem akadályozta, hogy a felperes a bírósági ügyvitelt súlyosan aggályosnak ítéli meg”.
- Ezért a SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérem közzétenni továbbá, hogy a Fővárosi Törvényszéken, valamint az illetékességi területén működő bíróságokon van-e olyan A GYAKORLATBAN MŰKÖDŐ, TÖRVÉNYES JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG, amellyel az önkényesen eljáró bíró súlyosan jogsértő anomáliáit a félnek nem kell elszenvednie és biztosítható - törvényi kötelezettségükkel összhangban - a törvényes eljárás.

Az ügyben előfordult anomáliák felsorolása nem teljes körű. Ám ezen feltárt bírósági szabályszegések alapján dönteni lehet arról, hogy a Fővárosi Törvényszék – törvényi kötelességével összhangban – hajlandó-e biztosítani a törvényes eljárást vagy elfogult-e, mert nem képes az ügy tárgyilagos megítélésére.

Nyilván jelen beadvány célja is az, hogy törvényes módon el lehessen érni, hogy legalább másodfokon biztosított legyen a törvényesség.

Tisztelt dr. Fazekas Sándor elnök úr! Tisztelt Fővárosi Törvényszék!
A „pletykálkodást” betiltó bírósági vezetőnél arra hivatkoztak, hogy nem tudtak az ügyről.
- Nos, erről az ügyről – NYILVÁNOSAN dokumentáltan – TUDNAK!
- Ha törvényes eszközül szükség lesz nemzetközi jogérvényesítésre, pl. alapjogi panaszra az Európai Bizottság előtt, akkor erre hivatkozni fogok, hogy én próbáltam megkérdezni, hogy biztosítható-e a törvényileg kötelező törvényesség.
- Így nagyon szépen megkérem Önöket, hogy – törvényi kötelességükkel összhangban – érdemben, törvényesen válaszoljanak.
- Amíg a törvényileg kötelező válaszaikat meg nem adják, mind a polgári, mind a büntető vonalon igazolási kérelemmel élünk.

Köztudomású, hogy az integritási szabályzat, az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum reformbíró alapítójának kezdeményezésére a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság előtt van.
- A bírói integritás kérdése jelen ügyben is releváns, érdemi, törvényes panaszügyintézés nem volt.
- Az ENSZ kutatásai szerint a bíróságokat jelentősen érinti a korrupciós kockázat.
- Köztudomású, hogy az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum továbbá kilátásba helyezte, hogy az OLAF-hoz fordul az LMP-s korrupcióinfón tematizált aggályos juttatások miatt.
- Köztudomású, hogy az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum kiemelt témája a bírósági ügyelosztási rendekkel, szignálásokkal kapcsolatos anomáliák.
- A 7. cikk szerinti eljárás is a magyar jogállamisági anomáliákat vizsgálja.
Így zajlik egy nagyon komoly jogvédelmi munka, hogy a magyar jogállamisági anomáliák enyhítéséhez – törvényes eszközül – nemzetközi fórumokon keressünk hatékony, jogállami segítséget.
- Természetesen jogállamban (Magyarország az Alaptörvény szerint jogállam) a másodfokú bíróságnak is törvényi kötelessége biztosítani a törvényes, tisztességes eljárást.

2017. 06. 13-i sajtóhír: „Írásos jogi véleményt küldött a lex CEU miatt az Alkotmánybíróságnak a volt köztársasági elnök és három nagynevű jogtudós. Védhetetlennek tartják a jogszabályt.” (http://hvg.hu/itthon/20170613_solyom_las..., http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0... Ebből idézek: „Az európai jogi kultúrákban – különböző változatokban ismert – általános jogelv A NEMO TENETUR AD IMPOSSIBILE / NEMO POTEST AD IMPOSSIBILE OBLIGARI (senkitől sem várható el lehetetlen/senki sem kötelezhető lehetetlenre) elengedhetetlen része a jogállamiság elvének.” Kérem, hogy Önök se kérjenek lehetetlent, ne szolgáltassák ki a felet a jogellenes bírói önkénynek!

Az ügy közügy. Hiszen idős emberek nem lehetnek kiszolgáltatva az ilyen típusú jogtalan, szerződéses örökös általi tulajdonszerzésnek, hiszen közokiratokkal is igazolt, hogy a szerződéses örökös nem tartotta el az örökhagyót.

Jelen eljárásban a felperes a sértett/áldozat. Az ügyben további sértettek is vannak.

Kérjük, hogy az ügyből a sértettekre semmiféle anyagi és egyéb teher ne háruljon!

Felperes valamennyi korábbi beadványát fenntartja.

Valamennyi észrevétel ismeretlen tettes(ek) ellen irányul.

2017. 06. 15. dr. Hidasi Edit

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Hidasi Edit:
Csak a(z) Fővárosi Törvényszék munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei