dr. Fülöp Péter főgazgatói, ill. Olt Tamás művészeti igazgatói cím használata

Huszka Imre küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Huszka Imre

Delivered

Tisztelt Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

azokat a dokumentumokat, amelynek alapján dr. Fülöp Péter "főigazgatói" címet, Olt Tamás pedig "művészeti igazgatói" címet használ a nyilvánosság előtt. Erre a címhasználatra ugyanis több példa van a helyi és országos médiamegjelenésekben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 27.

Üdvözlettel:

Huszka Imre

Hivatkozása ide

Feladó: Csiky Gergely Színház Titkárság
Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.


Attachment Olt Tam s munkaszerz d s.pdf
3.1M Download View as HTML


Tisztelt Uram!

 

A 2018. augusztus 27. napján kelt email üzenetében az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 28. § (1) bekezdése szerinti adatigénylést terjesztett elő.
Adatigénylése keretében kérte elektronikus másolatban megküldeni azokat a
dokumentumokat, amelyek alapján dr. Fülöp Péter „főigazgatói” címet, Olt
Tamás pedig „művészeti igazgatói” címet használ a nyilvánosság előtt.
Levelében továbbá előadta, hogy erre a címhasználatra meglátása szerint
több példa van a helyi és országos médiamegjelenésekben.

 

Tájékoztatom, hogy Társaságunknál dr. Fülöp Péter a 76/2018. (VI.14) sz
önkormányzati határozat alapján ügyvezetői igazgatónak minősül. Dr. Fülöp
Péter, nem használja a főigazgatói címet, nyilvánvaló elírás lehet,
amelyre hivatkozik.

 

Olt Tamás munkaszerződése szerint, művészeti igazgatói munkakört tölt be.
Jelen levél mellékleteként - az Info. tv. 26. § (2) bekezdése szerinti
adattartalommal - csatolva küldöm Olt Tamás munkaszerződésének másolati
példányát.

 

 

Üdvözlettel,

 

Gömöri Edit

Igazgatói Asszisztens

Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Rákóczi tér 1.

Tel.: +36 (20) 374 7704

 

[1][email address] | [2][Csiky Gergely Színház Kaposvár request email]

[3]https://www.csiky.hu

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[Csiky Gergely Színház Kaposvár request email]
3. https://www.csiky.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Huszka Imre:
Csak a(z) Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei