Dr. Kiss László, III. kerületi önkormányzati képviselő, polgármesterjelölt aspiráns

Horváth Gerda küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Szocialista Párt részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Szocialista Párt munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Szocialista Párt munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Horváth Gerda

Delivered

Tisztelt Magyar Szocialista Párt!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(2019. 07. 12-én sajtótájékoztató keretén belül jelentették be, hogy megállapodtak a III. kerületi ellenzékiek is, Kiss László, az MSZP, a DK, a Momentum, a Párbeszéd és az LMP közös III. kerületi polgármesterjelöltje és felálltak a képviselőjelöltek is. Kérem, ezért az alábbi közérdekű kérdéseket megválaszolni szíveskedjenek az óbudaiak tisztánlátása érdekében.
1. Elsőként arra szeretnék választ kapni, hogy tavaly miért cserélték le dr. Kiss Lászlót Szabó Tímeára és miért nem engedték újra indulni a parlamenti székért?
- Történt-e bármiféle egyezség (deal) - és ha igen, mi volt az - a nem indulásáért cserébe?
- Ha igen, tud-e erről a többi baloldali párt és a közvélemény?
2. Dr. Kiss László 2007-ben az óbudai önkormányzat MSZP-s képviselőjeként, miért asszisztált a Margit kórház és a kerületi egészségügy szétveréséhez?
3. Van-e a csapatának bármiféle érdekeltsége a Római-parton?
- Van-e ott bármelyik jelöltjüknek lakó vagy üdülőingatlana, vagy kereskedelmi érdekeltsége?
4. Miért tartoztatták le és mondott le 2018-ban dr. Simonka Csaba, III. kerületi MSZP-s önkormányzati képviselő?
5. Ellát-e bármiféle jogi feladatot a szocialista párt megbízásából, illetve a kerületi szervezetnek, frakciónak dr. Simonka Csaba?
6. Van-e a jelöltek között más is, aki korábban büntetve volt, illetve bármely jelöltjük ellen folyik-e büntető eljárás?
- Ha igen, pontosan mi volt az?
7. Volt-e bárki előzetes letartoztatásban, ha igen, miért?
- Folyik-e bármelyik képviselőjükkel, vagy cégével szemben bármiféle hatósági vagy EU-s eljárás?
- Áll-e bármelyik jelölt mentális kezelés alatt, illetve korábban mentális betegség miatt kezelték -e bármelyik képviselőt?)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 16.

Üdvözlettel:

Horváth Gerda

Hivatkozása ide

Feladó: MSZP, Infó
Magyar Szocialista Párt

Tisztelt Horváth Gerda!
Megköszönve a Magyar Szocialista Párthoz 2019. július 16-án eljuttatott
"Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Dr. Kiss László, III. kerületi
önkormányzati MSZP-s képviselő, polgármesterjelölt aspiráns" tárgyú
közérdekű adat megismerése iránti igényét, az abban foglaltak tartalmi
értékelése nélkül az alábbiakról tájékoztatjuk.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 3. § 5. pontja határozza meg a közérdekű adat
fogalmát. E meghatározás szerint közérdekű adatnak minősül az állami vagy
helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától,
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre,
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a
működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött
szerződésekre vonatkozó adat. 
Tájékoztatjuk, hogy a fenti meghatározás alapján a Magyar Szocialista Párt
közérdekű adatokat nem kezel. 
Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.
Üdvözlettel:
MSZP

[1][IMG] Mentes a vírusoktól. [2]www.avast.com

Horváth Gerda <[3][FOI #13067 email]> ezt írta
(időpont: 2019. júl. 16., K, 16:59):

Tisztelt Magyar Szocialista Párt!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(2019. 07. 12-én sajtótájékoztató keretén belül jelentették be, hogy
megállapodtak a III. kerületi ellenzékiek is, Kiss László, az MSZP, a
DK, a Momentum, a Párbeszéd és az LMP közös III. kerületi
polgármesterjelöltje és felálltak a képviselőjelöltek is. Kérem, ezért
az alábbi közérdekű kérdéseket megválaszolni szíveskedjenek az óbudaiak
tisztánlátása érdekében.
1.      Elsőként arra szeretnék választ kapni, hogy tavaly miért
cserélték le dr. Kiss Lászlót Szabó Tímeára és miért nem engedték újra
indulni a parlamenti székért?
-       Történt-e bármiféle egyezség (deal) - és ha igen, mi volt az - a
nem indulásáért cserébe?
-       Ha igen, tud-e erről a többi baloldali párt és a közvélemény?
2.      Dr. Kiss László 2007-ben az óbudai önkormányzat MSZP-s
képviselőjeként, miért asszisztált a Margit kórház és a kerületi
egészségügy szétveréséhez?
3.      Van-e a csapatának bármiféle érdekeltsége a Római-parton?
-       Van-e ott bármelyik jelöltjüknek lakó vagy üdülőingatlana, vagy
kereskedelmi érdekeltsége?
4.      Miért tartoztatták le és mondott le 2018-ban dr. Simonka Csaba,
III. kerületi MSZP-s önkormányzati képviselő?
5.      Ellát-e bármiféle jogi feladatot a szocialista párt
megbízásából, illetve a kerületi szervezetnek, frakciónak dr. Simonka
Csaba?
6.      Van-e a jelöltek között más is, aki korábban büntetve volt,
illetve bármely jelöltjük ellen folyik-e büntető eljárás?
-       Ha igen, pontosan mi volt az?
7.      Volt-e bárki előzetes letartoztatásban, ha igen, miért?
-       Folyik-e bármelyik képviselőjükkel, vagy cégével szemben
bármiféle hatósági vagy EU-s eljárás?
-       Áll-e bármelyik jelölt mentális kezelés alatt, illetve korábban
mentális betegség miatt kezelték -e bármelyik képviselőt?)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [4]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 16.

Üdvözlettel:

Horváth Gerda

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[5][FOI #13067 email]

Ha a(z) Magyar Szocialista Párt nem a(z) [6][MSZP request email] címen fogadja a
részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([9]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

[10][IMG] Mentes a vírusoktól. [11]www.avast.com

Ez az elektronikus levél jogilag védett információkat tartalmazhat, és
kizárólag a tartalom megismerésére jogosultaknak szól. Ha Ön nem tartozik
közéjük, kérjük, ezt a levelet - feladójával és teljes tartalmával együtt
- haladéktalanul küldje tovább az [12][email address] címre. E levél
jogosulatlan rögzítése, tárolása, másolása, továbbítása, bármilyen egyéb
kezelése - különösen nyilvánosságra hozatala - a polgári és büntetőjogi
felelősség terhe mellett tilos. Az elektronikus levél tartalma e levél
törzsszövegében nem feltétlenül tükrözi a Magyar Szocialista Párt
hivatalos álláspontját.

References

Visible links
1. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
2. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
3. mailto:[email address]
4. http://kimittud.atlatszo.hu/
5. mailto:[email address]
6. mailto:[MSZP request email]
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
9. http://kimittud.atlatszo.hu/
10. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
11. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
12. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth Gerda:
Csak a(z) Magyar Szocialista Párt munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Partfegyelem, szavazas

A(z) Magyar Szocialista Párt részére toma által

Kínai delegáció

A(z) Magyar Szocialista Párt részére Tóth Richard által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei