Dr. Kovács Ferenc Facebook oldala

Móricz Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Móricz Csaba

Tisztelt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem válaszukban tájékoztassanak, hogy dr. kovács Ferenc Nyíregyháza Megyei jogú Város polgármesterének hivatalos facebook oldalát a :

https://www.facebook.com/Dr.Kovacs.Feren...

Ki kezeli, ki válaszol az ezen a felületen beérkező üzenetekre?

Amennyiben dr. Kovács Ferenc nem személyesen kezeli a hivatalos facebook oldalát, ebben az esetben ki, vagy milyen külső cég, vállalkozás van megbízva a hivatalos profil karbantartásáért, tartalommal való feltöltésével a frissítésekkel?

Kérem, válaszukban továbbá tájékoztassanak, hogy éves szinten mennyibe kerül az oldal üzemeltetés? Fotók, szövegek és minden olyan kiadás ami kapcsolatos az oldal fenntartásával.

Fotók elkészítése
Szövegek megírása
Profil karbantartása

Továbbá kérném, hogy a fent jelzett Facebook oldallal kapcsolatosan keletkezett összes szerződés másolatát küldjék meg részemre az elmúlt öt év vonatkozásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 11.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Móricz Csaba

Tisztelt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Sajnálattal fogadtam, hogy a levelemben feltett
kérdéseimre-adatigénylésemre nem válaszolt. Ismételten szeretném
felhívni arra a figyelmét, hogy információs önrendelkezési jogról
és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (1), a
28.§ (1) és a 29.§ (1) bekezdésein alapuló közérdekű adatkérésemet
teljesítse.

Amennyiben a törvényben előírt kötelezettségüknek nem tesznek
eleget, legkésőbb 2015. augusztus 03-ig, ebben az esetben:

Az Infotv. 31.§ (1) bekezdése alapján a keresetindítási
jogosultságunk megnyílik.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: polgarmester
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Levélíró!

Tájékoztatom, hogy jelenleg szabadságomat töltöm.

Üdvözlettel:

Dr. Kovács Ferenc

polgármester

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Móricz Csaba:
Csak a(z) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei