Dr. Mile Gabriella gyermek-háziorvos kártyapénz-, egyéb közadatai

Antal Béla újságíró küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Antal Béla újságíró

Delivered

Tisztelt Országos Egészségbiztosítási Pénztár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

Dr. Mile Gabriella gyermek-háziorvos (rendelő: 1173 Budapest, Ferihegyi út 81., 010096312 sz. háziorvosi szolgálat), mint adatalany, közfeladatot ellátó személy tekintetében:

1.: 2017. december 1. és 2019. április 11. közti időablakra eső, betegenként kapott fejkvóta (kártyapénz) számát, összegét év/hó lebontásban, felsorolásban;

2.: 2017. december 1. és 2019. április 11. közti időablakban (hónap/év lebontásban-felsorolásként) hány fő kiskorú gyermek biztosított jelentkezett be Dr. Mile Gabriella praxisába;

3.: 2017. december 1. és 2019. április 11. közti időablakban (hónap/év lebontásban-felsorolásként) hány fő kiskorú gyermek biztosított jelentkezett ki Dr. Mile Gabriella praxisából;

4.: A ún. háziorvosi indikátor-jegyzék, mint NEAK-adatforrás alapján - Dr. Mile Gabriella indikátor-számlálója:

a): PNEUMOCOCCUS VÉDŐOLTÁS (2 év alatt), pontszáma [összesített érték] az elmúlt 24 hónap tekintetében;

b): ANTIBIOTIKUMOS KEZELÉS (gyógyszer-rendelés) havi átlaga az elmúlt 12 hónap tekintetében;

5. Van-e számottevő, kirívó eltérés a 4. pont a), b) adataiban a Dr. Mile Gabriellához hasonló, más fővárosi gyermek-háziovosi praxisoktól, illetve az országos átlagtól?

6. Az OGYI-T-4204/02. számon nyilvántartott, KONAKION 10 mg/1 ml oldatos injekció nevű vényköteles gyógyszerkészítmény felírása vonatkozásában a következő adatkérelmet terjesztem elő:

a): 2010 és 2014 közti időablakban (hónap/év lebontásban-felsorolásként) hány alkalommal írt fel [és/vagy: hány alkalommal került gyógyszertárban kiváltásra 010096312 sz. háziorvosi szolgálat rendelvényére] az adatalany, Dr. Mile Gabriella KONAKION-t?

b): 2014 és jelen keltezés közti időablakban (hónap/év lebontásban-felsorolásként) hány alkalommal írt fel [és/vagy: hány alkalommal került gyógyszertárban kiváltásra 010096312 sz. háziorvosi szolgálat rendelvényére] az adatalany, Dr. Mile Gabriella KONAKION-t?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 11.

Üdvözlettel:

Antal Béla újságíró

Hivatkozása ide

Feladó: Adatvédelem NEAK


Attachment SKM 284e19042608420.pdf
40K Download View as HTML

Attachment 199 Mell klet.docx
22K Download View as HTML


Tisztelt Antal Béla!
Mellékelten küldjük a kért adatokat.
Üdvözlettel:

Dr. Kádár Virág
főosztályvezető

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Adatvédelmi és Koordinációs Főosztály
1139 Budapest, Váci út 73/a.
Telefon: 06-1-298-24-24; fax: 06-1-298-24-23
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Antal Béla újságíró

Delivered

Tisztelt NEAK!

A 6. sz. adatkérést - időablakok, és eü-szolgáltató tekintetében változatlanul - kiterjesztem az OGYI-T-4204/03. sz., Konakion 2 mg-os vényköteles készítményre. Illetve ha és amennyiben a kérelmezett időszakokban esetleg más OGYI-nyilvántartási számon szerepelt - ma már nem forgalmazott - 2 mg-os dózisú gyógyszerkészítmény felírásának adataira is igényt tartok.

Kérem továbbá annyiban pontosítani szíveskedjen az adatközlést, hogy a 2, illetve a 10 mg-os vényköteles készítmények hány alkalommal kerültek gyógyszertárban kiváltásra a megnevezett eü-szolgáltató rendelvényére, avagy a vény felírása hogyan aránylik, viszonyul a tényleges gyógyszertári kiváltáshoz.

Szíves közreműködésüket köszönöm!

Üdvözlettel:

Antal Béla újságíró

Hivatkozása ide

Feladó: Adatvédelem NEAK

Tisztelt Uram!
Mint ahogy azt korábbi levelünkben is jeleztük, a háziorvosi szolgáltató által beküldött tételes betegforgalmi jelentések alapján KONAKION 10 mg/1 ml oldatos készítmény a jelzett időszakban egy alkalommal – 2016. június hónapban – került felírásra a háziorvosi szolgálat orvosa által. A KONAKION 2 mg/0,2 ml paediatric oldatos injekciót 2010-től kezdődően 144 esetben írta fel a háziorvosi szolgálat orvosa. A nyilvántartásunk alapján ezen felírások felében történik kiváltás.
Üdvözlettel:

Dr. Kádár Virág
főosztályvezető

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Adatvédelmi és Koordinációs Főosztály
1139 Budapest, Váci út 73/a.
Telefon: 06-1-298-24-24; fax: 06-1-298-24-23
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Antal Béla újságíró:
Csak a(z) Országos Egészségbiztosítási Pénztár munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei