Dr. Szikszai Márta jegyző juttatásai, jutalmai, támogatásai

Faragó Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Faragó Zoltán

Delivered

Tisztelt Tisztelt Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Alulírott Faragó Zoltán az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő  adatigénylést terjesztem elő:

- Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a hatvani önkormányzatnál Dr. Szikszai Márta jegyző mikor, milyen összegű jutalmakat, milyen jogcímen vett fel a jegyzői poszt betöltése óta?

- Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a hatvani önkormányzatnál Dr. Szikszai Márta jegyzőnek mennyi a fizetése?

- Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy Dr. Szikszai Márta jegyzőnek kérdésem megérkezte pillanatában van-e, illetve korábban volt-e önkormányzati bérlakása? Amennyiben volt, mettől meddig vette igénybe?

- Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy Dr. Szikszai Márta jegyzőnek van-e, volt-e a hatvani önkormányzattól kapott kölcsöne, bármilyen egyéb pénzjellegű támogatása?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése alapján szeretném kérni, hogy az igényelt adatokat és a kapcsolódó dokumentumok másolatait elektronikus úton szíveskedjen válaszlevélben a [email address] e-mail címre megküldeni.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: Hatvan, 2016. október 6.

Üdvözlettel,

Faragó Zoltán
[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Aljegyző
Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment fejlec mail.jpg
8K Download

Attachment qrcode.png
0K Download

Attachment 21133 1.pdf
51K Download View as HTML


2016. 10. 06. 10:33 keltezéssel, Faragó Zoltán írta:

Tisztelt Tisztelt Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Alulírott Faragó Zoltán az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő  adatigénylést terjesztem elő:

- Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a hatvani önkormányzatnál Dr. Szikszai Márta jegyző mikor, milyen összegű jutalmakat, milyen jogcímen vett fel a jegyzői poszt betöltése óta?

- Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a hatvani önkormányzatnál Dr. Szikszai Márta jegyzőnek mennyi a fizetése?

- Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy Dr. Szikszai Márta jegyzőnek kérdésem megérkezte pillanatában van-e, illetve korábban volt-e önkormányzati bérlakása? Amennyiben volt, mettől meddig vette igénybe?

- Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy Dr. Szikszai Márta jegyzőnek van-e, volt-e a hatvani önkormányzattól kapott kölcsöne, bármilyen egyéb pénzjellegű támogatása?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése alapján szeretném kérni, hogy az igényelt adatokat és a kapcsolódó dokumentumok másolatait elektronikus úton szíveskedjen válaszlevélben a [1][email address] e-mail címre megküldeni.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: Hatvan, 2016. október 6.

Üdvözlettel,

Faragó Zoltán
[2][email address]

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #7833 email]

Ha a(z) Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z) [4][Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Faragó Zoltán:
Csak a(z) Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei