drog

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére

Az igénylést elutasította a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap.

Feladó: toma

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az Osszes onokhoz tartozo televizio, radio es egyeb media szerkesztosegeben:

Arra lennénk kíváncsiak, hogy az Önök szerkesztőségéből hány újságíró vállalná a drogtesztet ?
Megkövetelnék -e a munkatársaktól a vizsgálatot vagy tervezik -e ennek bevezetését?
Lehet-e a szerkesztőségben kábítószert fogyasztani, van-e a munkaszerződésekben erre vonatkozó tilalom?
Mi a szerkesztőség álláspontja a marihuána legalizálásáról?
Segítségüket előre is köszönjük.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. december 12.

Üdvözlettel:

SZ. Daniel

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image001.png
0K Download

Attachment image002.jpg
1K Download


Tisztelt SZ. Dániel!

 

Kérdéseinek egy része vagy nem aktuális vagy nem sorolható a közérdekű
adatigénylés kategóriájába. Alábbiakban viszont tájékoztatásul láthatja az
1/2013. számú vezérigazgatói utasítás egyes részeit, amely 2013. január
8-án lépett hatályba.

 

„A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap)
teljes működési területén – beleértve a külső forgatási, felvételi,
tudósítási helyszíneket és egyes műsorbeli jeleneteket is – alkoholos
befolyásoltság, illetve kábítószer hatása alatt munkát végezni,
tartózkodni, illetve oda szeszesitalt és/vagy kábítószert vinni és/vagy
ott fogyasztani tilos.”

 

„A munkahelyi alkohol- vagy kábítószer-fogyasztás megakadályozása
érdekében a szükséges rendszerességgel, munkára történő jelentkezéskor
vagy a munkaidő alatt bármikor, alkoholszondás és kábítószertesztes
ellenőrzések tarthatók. Baleset bekövetkezésekor, illetve minden olyan más
esetben, amikor a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a
balesetet okozó, illetőleg annak folytán sérült, avagy valamely más
munkavállaló alkoholtól vagy kábítószertől befolyásolt állapotban van, az
ellenőrzés elvégzése kötelező.”

 

Tájékoztatásunk szíves elfogadását kérjük, egyben engedje meg, hogy mi is
feltegyünk kérdést Önnek!

 

1.       Létezik-e az önök szerkesztőségében olyan belső szabályzat, amely
az alkoholos befolyásoltság vagy kábítószer hatása alatti munkavégzés
témakörét fogja át?

2.       Ön vagy az Önök szerkesztőségében bárki használt már bármilyen
tudatmódosító szert?

3.       Ha igen, be tudnának számolni negatív vagy pozitív élményeikről
ezzel kapcsolatban?

4.       Ön szerint káros bármilyen tudatmódosító szer, ha azt fiatal
korban használják?

5.       Ha Ön vagy Önök használtak fiatal korukban ilyen szereket, akkor
be tudnak számolni valamely káros hatásról?

6.       Használhatott Ön tudatmódosító szert úgy, hogy Ön nem tudott
róla?

 

Tisztelettel:

 

 

MTVA - SAJTÓOSZTÁLY

Tel.: +36 1 759 5066
[email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[1]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei