Drukkerek útiköltsége

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Labdarúgó Szövetség részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Magyar Labdarúgó Szövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség az utóbbi 5 évben mennyit költött a drukkerek utaztatására, pontosan mely meccsekre hány személy utazott, és ez mennyibe került.

Továbbá kérem adják meg az október 11-én esedékes Európa-bajnoki selejtezőre szervezett keretek között utazó drukkerek utaztatásának a költségét, illetve azt, hogy ezt a költséget az MLSZ állja vagy sem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. szeptember 29.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Kósik Tamás
Magyar Labdarúgó Szövetség


Attachment sharp1em mlsz.hu 20141008 111927.pdf
0K Download View as HTML


Sipos Zoltán Úr részére

Tisztelt Uram,

mellékelten szíves tájékoztatásul megküldjük a Magyar Labdarúgó Szövetséghez a drukkerek útiköltség-térítésével kapcsolatos adatigénylésére adott választ.

Tisztelettel:

dr. Kósik Tamás ügyvéd

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Magyar Labdarúgó Szövetség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adományok listája

A(z) Igazságügyi Minisztérium részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei