Duna nagyvízi mederkezelési terv társadalmasítása

Barta Klára küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Barta Klára

Delivered

Tisztelt Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1, A Duna nagyvízi mederkezelési terv Szentendre Város Önkormányzata, mint véleményező szervezet véleményezését szakmai szempontból, összefüggésben a települést érintő árvízi védekezési feladatokkal, valamint településtervezői oldalról a készítés alatt lévő TSZT és SZÉSZ tervezetével kapcsolatban.

2, és a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben véleményezési joggal felhatalmazott érintettek (tulajdonosok a véleményezési időszak tulajdonviszonyainak megfelelően), természetvédelemmel foglalkozó szentendrei civilszervezetek véleményét

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 9.

Üdvözlettel:
Barta Klára

Hivatkozása ide

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság


Attachment 03567 0011.pdf
364K Download View as HTML


Tisztelt Barta Klára Asszony!

A 2018. november 9. napján érkezett közérdekű adatigényére hivatkozva
csatolva megküldöm a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság válaszlevelét.

(See attached file: 03567_0011.pdf)

Üdvözlettel:

dr. Vas Katalin
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Igazgatási és Jogi Osztály
---- Ezt a levelet a SYMANTEC MAIL SECURITY ellenorizte. ----

Hivatkozása ide

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság


Attachment 00337 0003.pdf
246K Download View as HTML

Attachment Mederkezel si terv v lem ny.pdf
473K Download View as HTML


(See attached file: 00337-0003.pdf)(See attached file: Mederkezelési terv
vélemény.pdf)
---- Ezt a levelet a SYMANTEC MAIL SECURITY ellenorizte. ----

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Barta Klára:
Csak a(z) Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei