Dunakanyar Film Műsorkészítő Bt. 2019.02.04-én aláírt szerződése és annak módosításai

Zimre Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Zimre Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Dunakanyar Film Műsorkészítő Bt. és Szentendre Város Önkormányzat fenálló szerződést annak módosításaival együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. augusztus 1.

Üdvözlettel: Zimre Zsuzsa

Hivatkozása ide

Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s Dunakanyar Film M sork sz t Bt.2019.02.04 n al rt szerz d se s annak m dos t sai.txt
4K Download View as HTML


This is the mail system at host ph.szentendre.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[email address]> (expanded from <[Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>): host
aspmx.l.google.com[74.125.140.27] said: 550-5.1.1 The email account that
you tried to reach does not exist. Please try 550-5.1.1 double-checking the
recipient's email address for typos or 550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn
more at 550 5.1.1 https://support.google.com/mail/?p=NoSuc...
h18si8768739wru.217 - gsmtp (in reply to RCPT TO command)

Hivatkozása ide

Sent request to Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal again, using a new contact address.

Feladó: dr. Molnár, Miléna
Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Dunakanyar Film Bt.nkorm nyzat szerz.m dos t sa.pd.pdf
598K Download View as HTML

Attachment Dunakanyar Film Bt.nkorm nyzat szerz d se.pdf
1.6M Download View as HTML


Tisztelt Zimre Zsuzsa!
Alábbi közérdekű adatigénylésére tekintettel csatoltan küldöm a kért
szerződést, valamint annak módosítását. 
Tisztelettel:

[1]photo Wettorázziné dr. Molnár Miléna

Jegyzői referens

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzői Kabinet

2000 Szentendre, Városház tér 3. 
[2][email address]

+36 26 785 034

 

____________________________________________________________________________

PNyomtatás előtt gondoljon a környezetre!
- Before printing think about environmental responsibility

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Zimre Zsuzsa:
Csak a(z) Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei