Dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskola igazgatói pályázata

Nagy Nándo küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Nagy Nándo

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskola 2013. év során kiírt igazgatói pályázatára beérkezett pályázatok anyagait, különös tekintettel a pozíció betöltéséhez szükséges iskolai végzettségeket igazoló dokumentumokra. Valamint a nyertes pályázat anyagait, különös tekintettel a pozíció betöltéséhez szükséges iskolai végzettségeket igazoló dokumentumokra. És a nyertes pályázat elbírálási szempontjait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 26.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment MiBiz350406582120150714093544.pdf
73K Download View as HTML


35389-2/2015/JOGIEÜ
kizárólag elektronikus úton kézbesítve

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm az EMMI válaszát.

Üdvözlettel:

dr. Dakos Zsuzsanna
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Jogi Főosztály Egészségpolitikai Jogi Osztály
Tel.: 06-1-795-1124
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Dakos Zsuzsanna Dr.
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment KMBT35020150707081736.pdf
742K Download View as HTML


Elnézést kérek, mellékelten küldöm a lemaradt dokumentumot.
Üdvözlettel:

dr. Dakos Zsuzsanna
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Jogi Főosztály Egészségpolitikai Jogi Osztály
Tel.: 06-1-795-1124
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy Nándo

Tisztelt Dakos Zsuzsanna Dr.!

Adatigénylésemre érkezett válaszában, arra hivatkozva nem küldte meg Farkas Pál végzettségeit igazoló bizonyítványok, illetve dokumentumok másolatát, hogy nem rendelkeznek harmadik fél általi megismerhetőséghez történő beleegyező nyilatkozattal. Az igazgatói pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások előírják ennek a nyilatkozatnak a meglétét. Erről az alábbi linken meggyőződhet. (https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewe...
Kérem, hogy ennek a nyilatkozatnak meglétét figyelembe véve, küldjék meg részemre a pályázathoz csatolt bizonyítványok másolatát.

Üdvözlettel:

Nagy Nándor

Hivatkozása ide

Feladó: Bozsics Mirtill dr.
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment Dunakeszi Farkas Ferenc M v szeti Iskola.docx
302K Download View as HTML


35389-4/2015/JOGIEÜ
kizárólag elektronikus úton kézbesítve

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm az EMMI válaszlevelét.

Üdvözlettel,

dr. Bozsics Mirtill
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Jogi Főosztály
Telefon: 795-6661
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy Nándo

Tisztelt Bozsics Mirtill dr.!

A Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói pályázatából a pályázó szakmai önéletrajzát kérem, szíveskedjenek megküldeni. A pályázati kiírásban ez is szerepel a benyújtandó dokumentumok között. Ezen a linken megtekintheti a pályázati kiírást:(https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewe...

Üdvözlettel:

Nagy Nándor

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment MiBiz350406582120150818150536.pdf
35K Download View as HTML

Attachment MiBiz350406582120150818150611.pdf
117K Download View as HTML


kizárólag elektronikus úton kézbesítve
35389-6/2015/JOGIEÜ

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm az EMMI válaszát.
Üdvözlettel:

dr. Dakos Zsuzsanna
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Jogi Főosztály Egészségpolitikai Jogi Osztály

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nagy Nándo:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei