Dunakeszi Képviselő-testületi ülés döntéseinek név szerinti szavazati adatai

Radnóti Henrik küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Radnóti Henrik

Delivered

Tisztelt Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2014.októberi 22-től lezajlott összes Képviselő-testületi ülés döntéseinek név szerinti szavazati adatait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 16.

Üdvözlettel:

Radnóti Henrik

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Szarvas Aliz
Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20161130092154129.pdf
947K Download View as HTML


Tisztelt Radnóti Henrik Úr!

Mellékelten küldöm Dunakeszi Város Jegyzőjének tájékoztató levelét.

Üdvözlettel:

dr. Szarvas Eleonóra Aliz
jogi ügyintéző

Hivatkozása ide

Feladó: Radnóti Henrik

Delivered

Tisztelt Molnár György Jegyző Úr!

Hivatkozása , mely szerint a Globomax MikorVoks elnevezésű programjából elektronikus formában továbbítható adat nem nyerhető ki, nem fedi a valóságot.

A Golobomax Zrt írásos megkeresésre adott válaszában egyértelműen jelezte hogy erre van mód.

Mindezek fényében felszólítóm, hogy a hamis állítás alapján megállapított költségtérítés összegét törölje, és a kért adatokat részemre elektronikus formában, térítésmentesen juttassa el.

Felhívom figyelmét, hogy a kért, közérdekből nyilvános adatokra a képviselői munkámmal összefüggésben van szükségem. Az Mötv 32. § f) alapján érdemi választ várok .

Üdvözlettel:

Radnóti Henrik
Dunakeszi Önkormányzati Képviselő

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Szarvas Aliz
Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment K z rdek G pi Jkv 2014 2016.rar
101K Download

Attachment 20161215100039340.pdf
947K Download View as HTML


Tisztelt Radnóti Henrik Úr!

Mellékelten küldöm Dunakeszi Város Jegyzőjének válaszát.

Üdvözlettel:

dr. Szarvas Eleonóra Aliz
Adócsoport-vezető
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály
Adócsoport
2120 Dunakeszi, Fő u. 25.
Tel: 06-27-542-816
Fax: 06-27-542-868

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Radnóti Henrik:
Csak a(z) Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei