Dunakeszi Önkormányzatnak a 022. számú hulladéklerakó működésével kapcsolatos iratai

Bodnár Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

November 23-án elektronikus úton a K-XVI-887/1/218 ügyszámon A Dunakeszi Jegyzői Hivataltól hivatalos választ kaptam a 2018. november 14-én a Dunakeszi Polgármesteri Hivatalnak benyújtott megkeresésemre. A hivatalos válaszban szereplő adatokkal kapcsolatban további tájékoztatást kértem, valamint közérdekű adatigénylést nyújtottam be a Dunakeszi Jegyzői Hivatalnak november 28-án, de választ azóta sem kaptam. Kérem, szíveskedjék a jogszabályoknak megfelelően a levelemben írtakkal kapcsolatban tájékoztatást adni és a közérdekű adatigénylésemre válaszolni.

1. Kérem, tájékoztasson arról, milyen tevékenységre kívánt a Dunakeszi Önkormányzat Beruházási és Együttműködési Megállapodást kötni a SA-HO Kft. tulajdonosával, ha az Önkormányzatnak nincs birtokában a hulladék fogadását 2018. október 31-ig engedélyező, KTVF: 5330-6/2013. számú engedély.

2. Kérem, tájékoztasson arról, hogy felmondta-e az Önkormányzat a 2011. szeptember 19-én kötött Együttműködési Megállapodást a SA-HO kft-vel, vagy az csak akkor szűnne meg - ahogy korábbi levelükben írták -, ha a SA-HO kft. aláírná az új Beruházási és Együttműködési megállapodást.

3. Kérem, szíveskedjék megküldeni részemre a SA-HO kft. számára küldött szerződéstervezetet - Beruházási és Együttműködési Megállapodást -, mely nem került aláírásra a SA-HO kft. tulajdonosa részéről.

4. Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre a Dunakeszi Önkormányzat Jegyzői Hivatala által a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala számára küldött megkeresést, melyben a SA-HO Kft. 2018. november 1. után hatályos hulladékgazdálkodási engedélyéről érdeklődik, valamint a PMK ÉJH KTVF-nek a megkeresésre küldött válaszát.

5. Kérem, szíveskedjék megküldeni részemre a Pest megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala számára benyújtott, a Dunakeszi 016/6, 0188/8, 033/2 földutak mellett jogellenesen elhelyezett hulladékok engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodási szervezetnek további kezelésre való átadását igazoló dokumentumokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 20.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

A december 20-án benyújtott adatigénylésem megválaszolásának határideje a jogszabályok szerint január 4-e. Kérem, hogy a 15 napos határidő betartásával szíveskedjék a benyújtott adatigénylésemre válaszolni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 3.
Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Dombováriné dr. Kozák Nikolett
Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment V lasz Bodn r Zsuzsa 12.20 i rkez s k z rdek adatig nyl s re.pdf
1.2M Download View as HTML


Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

 

Mellékelten megküldöm Dunakeszi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének a fenti
közérdekű adatigénylésre adott válaszát.

 

Üdvözlettel;

 

Dombováriné dr. Kozák Nikolett

jogi ügyintéző

 

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati és Jogi Osztály

Tel.: (27)-542-800

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bodnár Zsuzsa:
Csak a(z) Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei