Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Károly, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Dunakeszi óvodák működésével kapcsolatos dokumentumok

Kovács Károly küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Kovács Károly to read recent responses and update the status.

Feladó: Kovács Károly

Delivered

Tisztelt Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Magyar Államkincstár honlapjáról származó információk szerint Dunakeszi valamennyi óvodáját 2016. augusztus 30-án megszüntették. Másnaptól új elnevezéssel működtek a letölthető dokumentumok szerint ezek a megszűnt intézmények, mint a Dunakeszi Óvodák és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár.

Ezzel összefüggésben kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A Dunakeszin működő óvodák 2016. augusztus 31-től érvényes működési engedélyé(i)t.

2. A Dunakeszi Óvodák és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár vezetőjeként a Magyar Államkincstár bejegyzése 2015.11.01. napjától Szabóné Ónodi Valériát tartalmazza. Kérem elektronikus másolatban megküldeni Dunakeszi Város Képivselőtestületének azon határozatát, amelyben Szabónét 2015.11.01-től az intézmény vezetőjévé kinevezi.

3. Kérem, hogy az előbbi határozat elfogadásával kapcsolatban a név szerinti szavazás jegyzőkönyvi részletét küldjék meg elektronikus másolatban.

4. Kérem, hogy a 2016. szeptember 29-én megtartott képviselőtestületi ülés III/13. napirendi pontjához kapcsolódóan a név szerinti szavazás eredményét tartlamazó jegyzőkönyv részletének elektronikus másolatát.

5. Kérem nyilatkozzon, hogy ha a Magyar Államkincstár honlapján a Dunakeszi Óvodák és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár székhelyeként a Dunakeszi, Budai-Nagy Antal utca 4-8. van megjelölve, akkor ott miért nem található meg az intézmény vezetése? Hol van ténylegesen az említett hosszú nevű intézmény székhelye?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 12.

Üdvözlettel:

Kovács Károly

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Szarvas Aliz
Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Címzett!

 

Tekintettel arra, hogy adatigénylése jelentős terjedelmű, illetve
nagyszámú adatra vonatkozik, az adatigénylés megválaszolására vonatkozó
határidőt az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése
alapján 15 nappal meghosszabbítom.​

dr. Szarvas Eleonóra Aliz
jogi ügyintéző

Hivatkozása ide

Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment toldacuccot.jpg
10K Download

Attachment li bullet.jpg
0K Download

Attachment dashed line.jpg
2K Download

Attachment news title.jpg
0K Download

Attachment footer top.jpg
2K Download

Attachment anchor arrow.jpg
0K Download

Attachment login.jpg
1K Download


[1][IMG] [2]Bejelentkezés / [3]Regisztráció
[4][IMG][5]English text below
Üdvözlünk! 2 fájlt küldtek Neked a [6]ToldACuccot.hu fájlküldő portál segítségével a
következő üzenettel:

Tisztelt Kovács Károly Úr! Mellékelten küldöm Dunakeszi Város Jegyzőjének válaszát! dr.
Szarvas Aliz
A küldött fájlok adatai:

* [7]"20161209104706168.pdf" (947.18 kbyte)
* [8]"20161209105010260.pdf" (23.12 Mbyte)
Kattints az alábbi linkre a letöltésekhez:

[9]> > > Ugrás a letöltő oldalra > > >
A fájlokat egyenként 4 napig vagy 15 letöltésig tároljuk a szerverünkön.
Köszönjük, hogy szolgáltatásunkat választottad: ToldACuccot.hu csapat.
[10]http://www.toldacuccot.hu
English version
Hi! Somebody has sent you 2 files using [11]ToldACuccot.hu with the following message:

Tisztelt Kovács Károly Úr! Mellékelten küldöm Dunakeszi Város Jegyzőjének válaszát! dr.
Szarvas Aliz
Details of the uploaded files:

* [12]"20161209104706168.pdf" (947.18 kbyte)
* [13]"20161209105010260.pdf" (23.12 Mbyte)
You can download the files by clicking on the following link:

[14]> > > Go to download page > > >
Each file will be stored for 4 days or 15 downloads on our server.
Thank you for choosing our services: ToldACuccot.hu Team!
[15]http://www.toldacuccot.hu
[16]Mi is ez?  |  [17]Miért
minket?  |  [18]ÁFF  |  [19]Gyik  |  [20]Webmester  |  [21]Médiaajánlat  |  [22]Kapcsolat

Copyright toldacuccot.hu, © 2006-2016.   [23]Impresszum

References

Visible links
1. file:///tmp/
2. http://toldacuccot.hu/user
3. http://toldacuccot.hu/user/register
4. file:///tmp/foiextract20161209-25312-h5x974#01
5. file:///tmp/foiextract20161209-25312-h5x974#01
6. http://www.toldacuccot.hu/
7. file:///tmp/foiextract20161209-25312-h5x974#
8. file:///tmp/foiextract20161209-25312-h5x974#
9. http://s4.toldacuccot.hu/letoltes?sid=e8...
10. http://toldacuccot.hu/
11. http://www.toldacuccot.hu/en
12. file:///tmp/foiextract20161209-25312-h5x974#
13. file:///tmp/foiextract20161209-25312-h5x974#
14. http://s4.toldacuccot.hu/en/download?sid...
15. http://toldacuccot.hu/en
16. http://toldacuccot.hu/mi_is_ez
17. http://toldacuccot.hu/miert_minket
18. http://toldacuccot.hu/felhasznalasi_felt...
19. http://toldacuccot.hu/gyik
20. http://toldacuccot.hu/webmester
21. http://toldacuccot.hu/mediaajanlat
22. http://toldacuccot.hu/kapcsolat
23. http://toldacuccot.hu/impresszum

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Károly, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Károly:
Csak a(z) Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei