Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Dunakeszi-Online szerkesztősége, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Dunakeszi Sportjáért Alapítvány támogatása

Dunakeszi-Online szerkesztősége küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Dunakeszi-Online szerkesztősége to read a recent response and update the status.

Feladó: Dunakeszi-Online szerkesztősége

Delivered

Tisztelt Dunakeszi Város Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Dunakeszi Sportjáért Alapítvány (bírósági nyilvántartási szám: 13-01-0003459, jelenlegi székhely: 2120, Dunakeszi, Szent István utca 1.) alakulása óta mikor és milyen összegű anyagi forrást kapott Dunakeszi Város Önkormányzatától, különös tekintettel arra, hogy a 2012. március 3-án (vagy 8-án) megkötött együttműködési megállapodás alapján 2012. május 7-én kért és 2012. június 4-én teljesített átutalását követően kapott-e az Alapítvány bármilyen önkormányzati támogatást?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. március 18.

Üdvözlettel:

Dunakeszi-Online szerkesztősége

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Nagy-Lendvai Adrienn
Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment k z rdek Dunakeszi Sportj rt Alap tv ny.pdf
209K Download View as HTML

Attachment 20180320080717340.pdf
411K Download View as HTML

Attachment 20180320080728303.pdf
42K Download View as HTML

Attachment 20180320084907033.pdf
45K Download View as HTML


Tisztelt Szerkesztőség!

 

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésükre adott válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

Nagy-Lendvai Adrienn

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Dunakeszi-Online szerkesztősége, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dunakeszi-Online szerkesztősége:
Csak a(z) Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei