Dunapack (és jogelődeinek) dunaújvárosi üzemével működésével kapcsolatos adatigénylés

Lovász Csaba Máté küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fejér Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Lovász Csaba Máté

Tisztelt Fejér Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- A Dunapack dunaújvárosi üzemének tevékenységeit engedélyező
határozatokat beleértve az utolsó hatályos engedélyt a Sajóbábonyi
Ipari Park telephelyre vonatkozóan;

- A Kormányhivatal és a korábbi felelős környezetvédelmi hatóság
határozatait és esetleges intézkedéseit az elmúlt legalább 5 évből
a telephellyel kapcsolatosan;

- Vizsgálati és mérési eredményeket, leltárakat a területen tárolt
anyagokkal, hulladékokkal valamint a terület szennyezettségével
kapcsolatosan; különös tekintettel arra, hogy juthatnak a
szennyezők a talajba és a talajvízbe?

- A határozatokat követő intézkedésekről készült összefoglalókat;

- Tapasztalták-e ezen cégeknek más környezet szennyezését,
törvénysértését?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 20.

Üdvözlettel:

Lovász Csaba Máté

Hivatkozása ide

Feladó: Közép-dunántúli KTVF központi postafiók


Attachment KTF 14689 47362 2016.pdf
88K Download View as HTML

Attachment 14689 16 Dunapack adatig nyl s mell klet.zip
1.1M Download


Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
22/514-301

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lovász Csaba Máté:
Csak a(z) Fejér Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Mal Zrt engedélyei

A(z) Fejér Megyei Kormányhivatal részére Simon Gergely által

Vizsgálat eredménye

A(z) Országos Atomenergia Hivatal részére Szabó Péter által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei