E85 jövedéki adó és áfa bevétel alakulása

Futó Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Futó Gábor

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a hazánkban értékesített E85 kereskedelmi üzemanyag áfa és jövedéki adó bevételének alakulását a lehető legrészletesebb felbontásban 2010. január 1-től 2012. szeptember 30-cal bezáró időszakra. Az adatok között kérem feltüntetni az adott időszakban érvényes adó mértéket is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. október 9.

Üdvözlettel:

Futó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
0K Download


[1]cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, amíg munkatársaink válaszolnak a megkeresésére.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény ("KET") értelmében

harmincnapos válaszadási határidő vonatkozik a megkeresésekre,

amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.

 

 

Üdvözlettel:

 

NGM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

telefon: 06-1-795-5011

[2]www.kormany.hu

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
11 Download


[1]cid:image001.jpg@01CDB1F4.8A84ADA0

 

 

 

 

Tisztelt Futó Gábor Úr!

 

 

A kért forgalmi és jövedéki adóbevételi adatok jelenleg augusztus 30-ig
állnak rendelkezésre, az alábbi táblázat szerint:

 

E85 üzemanyag
adott évben
szabadforgalomba szabadforgalomba helyezett jövedéki
helyezett mennyiség mennyiség utáni jövedéki adómérték
  (millió l) adóbevétel (millió Ft) (Ft/l) átl.
2010 36,2 696,6 19,2
2011 39,2 939,0 23,9
2012. I-VIII. 2,4 189,3 77,5

Forrás : NAV

 

E85 üzemanyag utáni áfa bevételekre nincs adat, mivel az E85 utáni áfa
kötelezettség, illetve befizetés sem az áfa bevallásokból, sem a
költségvetési pénzforgalomból – azok jellegéből fakadóan – nem különíthető
el.

Felhívom a figyelmét arra, hogy az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB
határozatában rögzítettekkel összhangban ez az állásfoglalás egy szakmai
vélemény, erre bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni
nem lehet.

 

Üdvözlettel:

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélszolgálati Iroda

 

 

 

Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Nemzetgazdasági Minisztérium – Kommunikációs Titkárság

[NGM request email]

Tel.: 795 5010; 795 5011

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Futó Gábor:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Plázastop

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére Fal Gábor által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei