E85 jövedéki adó terhelés hatástanulmány

Futó Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Futó Gábor

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az E85 kereskedelmi üzemanyag jövedéki adóterhében tavaly bekövetkezett kétszeri törvényi változtatás előzetes hatástanulmányát. Mint ismeretes, elsőként 2011. júniusban döntött az országgyűlés a bioetanolra kivetendő jövedéki adóról, majd 2011.11.21-én elfogadott egy adóemelést is. Ennek a két törvénymódosításnak az előzetes hatástanulmányát kérném Önöktől. Ha létezik ilyen, akkor az utólagos hatástanulmányt illetve felmérést is kérném megküldeni részemre. Érdekel még minden olyan irat, mely alátámasztja az EU direktíva ellenében az adóteher kivetésének és emelésének szükségességét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. október 9.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
11 Download


[1]cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, amíg munkatársaink válaszolnak a megkeresésére.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény ("KET") értelmében

harmincnapos válaszadási határidő vonatkozik a megkeresésekre,

amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.

 

 

Üdvözlettel:

 

NGM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

telefon: 06-1-795-5011

[2]www.kormany.hu

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

Tisztelt Futó Gábor Úr!

Elektronikus megkeresését ügyfélszolgálatunk köszönettel ismételten megkapta. Tájékoztatjuk, hogy kérését továbbítottuk az illetékesnek.
Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a fentiekben közölt állásfoglalásunk az Alkotmánybíróság 60/1992 (XI.17.) AB határozata értelmében tájékoztató jellegű, azaz a bíróság vagy más hatóság véleményétől eltérhet, és más szervek előtt hivatkozási alapként nem szolgálhat.

A jövőben munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk!

Szíves türelmét kérjük.

Üdvözlettel:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Ügyfélszolgálati Iroda

Ügyfélszolgálati Információs Iroda
Nemzetgazdasági Minisztérium – Kommunikációs Titkárság
[NGM request email]
Tel.: 795 5010; 795 5011

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Futó Gábor

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

Szeretném emlékeztetni Önöket, hogy az 'E85 jövedéki adó terhelés hatástanulmány' tárgyú adatigénylésemhez még nem érkezett válasz, pedig a törvény által előírt határidő a tegnapi nappal lejárt. Szeretném ezúton is megköszönni a másik hasonló témájú adatigénylésemre kapott választ, és remélem erre az igényemre is hasonlóképpen sikerül majd választ kapnom.

Üdvözlettel:

Futó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
11 Download


[1]cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, amíg munkatársaink válaszolnak a megkeresésére.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény ("KET") értelmében

harmincnapos válaszadási határidő vonatkozik a megkeresésekre,

amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.

 

 

Üdvözlettel:

 

NGM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

telefon: 06-1-795-5011

[2]www.kormany.hu

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
11 Download


Tisztelt Futó Gábor Úr!

 

Az alábbi kérdést kaptuk Öntöl, amelyre tegnap válaszoltunk.

 

Üdvözlettel,

Ügyfélszolgálati Iroda

 

Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Nemzetgazdasági Minisztérium – Kommunikációs Titkárság

[NGM request email]

Tel.: 795 5010; 795 5011

 

From: Grosics Edina On Behalf Of Ügyfélszolgálat (NGM)
Sent: Wednesday, October 24, 2012 4:06 PM
To: 'Futó Gábor'
Subject: RE: Közérdekűadat igénylés - E85 jövedéki adó és áfa bevétel
alakulása

 

[1]cid:image001.jpg@01CDB1F4.8A84ADA0

 

 

 

 

Tisztelt Futó Gábor Úr!

 

 

A kért forgalmi és jövedéki adóbevételi adatok jelenleg augusztus 30-ig
állnak rendelkezésre, az alábbi táblázat szerint:

 

E85 üzemanyag
adott évben
szabadforgalomba szabadforgalomba helyezett jövedéki
helyezett mennyiség mennyiség utáni jövedéki adómérték
  (millió l) adóbevétel (millió Ft) (Ft/l) átl.
2010 36,2 696,6 19,2
2011 39,2 939,0 23,9
2012. I-VIII. 2,4 189,3 77,5

Forrás : NAV

 

E85 üzemanyag utáni áfa bevételekre nincs adat, mivel az E85 utáni áfa
kötelezettség, illetve befizetés sem az áfa bevallásokból, sem a
költségvetési pénzforgalomból – azok jellegéből fakadóan – nem különíthető
el.

Felhívom a figyelmét arra, hogy az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB
határozatában rögzítettekkel összhangban ez az állásfoglalás egy szakmai
vélemény, erre bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni
nem lehet.

 

Üdvözlettel:

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélszolgálati Iroda

 

 

 

Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Nemzetgazdasági Minisztérium – Kommunikációs Titkárság

[2][NGM request email]

Tel.: 795 5010; 795 5011

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Futó Gábor

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

Kettő darab kérést tettem Önök felé közérdekű adatigénylés formájában, melyek hasonló témájúak ugyan, de más adatokkal bírnak. Az első kérésem az E85 adótartalmának alakulására vonatkozott, a második pedig a kapcsolódó adótörvény változását alátámasztó hatástanulmányra. Utóbbit, azaz a hatástanulmányt várnám még Önöktől. Kérem figyelmesen olvassák el az erre vonatkozó igénylésem, és küldjék meg a rá vonatkozó választ.

Idézem az adatigénylést pontosan:

"Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
E85 kereskedelmi üzemanyag jövedéki adóterhében tavaly
bekövetkezett kétszeri törvényi változtatás előzetes
hatástanulmányát. Mint ismeretes, elsőként 2011. júniusban döntött
az országgyűlés a bioetanolra kivetendő jövedéki adóról, majd
2011.11.21-én elfogadott egy adóemelést is. Ennek a két
törvénymódosításnak az előzetes hatástanulmányát kérném Önöktől. Ha
létezik ilyen, akkor az utólagos hatástanulmányt illetve felmérést
is kérném megküldeni részemre. Érdekel még minden olyan irat, mely
alátámasztja az EU direktíva ellenében az adóteher kivetésének és
emelésének szükségességét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra."

Üdvözlettel:

Futó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
0K Download


[1]cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, amíg munkatársaink válaszolnak a megkeresésére.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény ("KET") értelmében

harmincnapos válaszadási határidő vonatkozik a megkeresésekre,

amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.

 

 

Üdvözlettel:

 

NGM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

telefon: 06-1-795-5011

[2]www.kormany.hu

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Futó Gábor

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

Kérem, az általam tett 'E85 jövedéki adó terhelés hatástanulmány' tárgyú adatigényléshez a választ megküldeni szíveskedjenek. A vonatkozó jogszabály értelmében a közintézményeknek általában azonnal kell válaszolnia, de ebben az esetben maximum 2012. november 9. határidőig.

Üdvözlettel:

Futó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
0K Download


[1]Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, amíg munkatársaink válaszolnak a megkeresésére.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény 33. §-a értelmében

harmincnapos ügyintézési határidő vonatkozik a közigazgatási hatósági ügyben
előterjesztett kérelmekre,

amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.

 

 

Üdvözlettel:

 

NGM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

telefon: 06-1-795-5011

[2]www.kormany.hu

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Futó Gábor

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

Az 'E85 jövedéki adó terhelés hatástanulmány' témájú kérdésemre több határidő lejárta után sem adtak megfelelő választ, törvényi kötelezettségüknek eleget nem téve. Ha nincs ilyen dokumentum, akkor kérem írják meg ezt válaszukban.

Üdvözlettel:

Futó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
11 Download


[1]Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, amíg munkatársaink válaszolnak a megkeresésére.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény 33. §-a értelmében

harmincnapos ügyintézési határidő vonatkozik a közigazgatási hatósági ügyben
előterjesztett kérelmekre,

amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.

 

 

Üdvözlettel:

 

NGM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

telefon: 06-1-795-5011

[2]www.kormany.hu

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image002.jpg
11 Download


[1]Nemzetgazdasagi_miniszterium

ügyfélszolgálati információs iroda

 

 

 

 

Tisztelt Futó Gábor Úr!

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak címzett, az E85 adókedvezményével
kapcsolatos közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatom:

 

Az E85 üzemanyag bioetanol tartalmára kivetett jövedéki adó mértékéről
2011-ben – ahogy azt levelében Ön is írta – két alkalommal döntött az
Országgyűlés. Az említett adómérték először 2011. augusztus 28-ától,
másodszor pedig 2012. január 1-jétől emelkedett 0 Ft/l000 literről 40.000
Ft/1000 literre, illetve 70.000 Ft/1000 literre.

 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy mindkét alkalommal egyéni képviselői
indítvány tett javaslatot az adó mértékének ekképpen történő emelésére,
tehát azokat nem a Nemzetgazdasági Minisztérium javasolta. Ebből
következően előzetes hatástanulmányt a Minisztérium nem is készített, erre
sem kötelezettsége, sem pedig lehetősége nem volt.

 

Megjegyzendő továbbá, hogy a kérdéskört szabályozó EU direktíva
(2003/96/EK) nem kötelezi a tagállamokat, hogy adókedvezményben
részesítsék az E85 üzemanyagot, csupán lehetőséget ad a teljes vagy
részleges mentesség biztosítására. Magyarország esetében az utóbbi
lehetőség kihasználásának a mértéke változott.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Alkotmánybíróság 60/1992 (XI. 17.) AB
határozata alapján a fentiek a minisztérium szakmai álláspontját tükrözik,
amely egy esetleges jogvita esetén az eljáró bíróságot nem köti.

 

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

 

Üdvözlettel,

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélszolgálati Iroda

 

Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Nemzetgazdasági Minisztérium – Kommunikációs Titkárság

[NGM request email]

Tel.: 795 5010; 795 5011

 

 

    

     

     

      

    

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Futó Gábor:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Céljuttatások

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére Révész Benedek által

Plázastop

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére Fal Gábor által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei