E-útdíj és e-matrica részletes havi bevételi adatai

Hosszú Edmond küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. részére

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Hosszú Edmond

Delivered

Tisztelt Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a korábban a Közlekedési Koordinációs Központ által publikált havi bontású, 2017 júliusig rendelkezésre álló adatokat az e-útdíj és e-matricák bevételéről. A Központ 2017 január 1-vel megszűnt és a honlapja sem elérhető, viszont az Önök honlapján láttam, hogy rendszeresen publikálnak híreket az e-matrica és e-útdíj értékesítési adatairól, ezért bízom benne, hogy rendelkezésemre tudják bocsátani a kért vagy azzal egyenértékű adatokat.
Az e-útdíj esetében a bevételi és futásteljesítmény adatok útkategória, járműkategória, környezetvédelmi besorolás és felségjel szerinti bontásban szerepeltek.
Az e-matrica esetében az értékesített mennyiség és díjbevétel díjkategóriánként (D1, D2, U, B2) és a matrica típusa (éves, havi, heti, megye) szerint szerepeltek.
Mindkét adattábla havi részletességgel tartalmazta az adatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. szeptember 5.

Üdvözlettel:

Hosszú Edmond

Hivatkozása ide

Feladó: NÚSZ Kommunikáció
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

Tisztelt Hosszú úr!

Köszönettel vettük az Ön által benyújtott közérdekű adatigénylést, amelyre az alábbi választ adjuk.

A Közlekedési Koordinációs Központ jogutódja a Nemzeti fejlesztési Minisztérium, ezért kérjük, hogy kérésével hozzájuk forduljon. A megkeresést megteheti az [email address] e-mail címen.

Üdvözlettel,

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Hosszú Edmond

Delivered

Tisztelt NÚSZ Kommunikáció!

Köszönöm szépen az értesítést az e-útdíjakkal kapcsolatban. Ez esetben a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot keresem meg adatigénylésemmel.

Üdvözlettel:

Hosszú Edmond

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Hosszú Edmond:
Csak a(z) Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei