ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002 Parkfejlesztés és útfelújítás-építés beruházáskivitelezési feladata Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás.

Móricz Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Móricz Csaba

Tisztelt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002

Parkfejlesztés és útfelújítás-építés beruházáskivitelezési feladata
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás.

Ajánlatkérő: Nyh. Megyei Jogú Város Önkormányzata

Dr Mester Enikő

Mérnöki és Műszaki ellenőri tevékenység: TLT Group Kft. Nyh Dózsa
Gy. u 5.

Nyertes: Közmű Generál Kft

"5
Játszóhelyek létesitese -több korcsoportos játszó-és
sportlétesitményeket tartalmazó park kialakitása
Aszfaltos játszótér kialakitása festett játékokkal, kreatív
mászófallal; salakos sportpálya kialakítasa labdafogó hálóval;
kerítéssel körbevett hintázóhely eséscsillapitó homokkal es
aszfaltos streetball pálya kialakitása (4463 m2 felújitott
zöldfelület)"

Kérdéseim:

Téma:

Huszártelepi lakótelep valamint a játszó- és közösségi terek
illetve parkosítási feladatok állapota, készültségi szintje.

Mi az oka, hogy a kötelező hirdetmények, projekt táblák nem
találhatók a Huszár lakótelep területén?

(Ilyen jellegű költségekre 2 millió forint lett ütemezve)

,Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárással kapcsolatos dokumentumok
hol tekinthetők meg?

Befejezettnek tekinthető-e a játszótér a focipálya és a kosárlabda
pálya kialakítása jelenlegi állapotában? Amennyiben igen, mikor
pótolják az onnan hiányzó eszközöket (játékok, kapuk, kosárpalánk).
Amennyiben nem tekinthető késznek, mikor várható a
játékok,felszerelése, a terület teljes befejezése, a parkosítás
kialakítása?

Hogyan biztosítják a közösségi terek rendeltetésszerű, biztonságos
használatát?

A projekten belül mennyibe került eddig, az alábbi idézett
szövegben megfogalmazott feladat?

"Játszóhelyek létesitese -több korcsoportos játszó-és
sportlétesitményeket tartalmazó park kialakitása
Aszfaltos játszótér kialakitása festett játékokkal, kreatív
mászófallal; salakos sportpálya kialakítasa labdafogó hálóval;
kerítéssel körbevett hintázóhely eséscsillapitó homokkal es
aszfaltos streetball pálya kialakitása (4463 m2 felújitott
zöldfelület)"

Kérjük továbbá a következő adatokat:

a nyertes pályázatok dokumentációjának elérhetősége, állapot
jelentések, készültségi szint, befejezési határidő, A támogatott
szerződés szerinti nyertes pályázat anyaga, különös tekintettel a
játszó és sport területek, park tervei, látványtervei.

Műszaki ellenőri dokumentáció

Önök szerint?

A jelenlegi állapotok megfelelnek-e a kiírásban foglaltaknak és
műszaki követelményeknek, szabványoknak_)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. július 10.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Móricz Csaba:
Csak a(z) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei