EFOP-3.2.4-16 - Digitális kompetencia fejlesztése

Szabó Dorottya küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szabó Dorottya

Delivered

Tisztelt Klebelsberg Intézményfenntartó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre esettanulmány megírásához:

- Megvalósíthatósági tanulmány
- Projekt adatlap/pályázati adatlap mellékleteivel együtt
- Részletes költségvetés

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 22.

Üdvözlettel:

Szabó Dorottya

Hivatkozása ide

Feladó: Elnök (KK)


Attachment image001.jpg
8K Download

Attachment KK 08 00227 1 209.pdf
585K Download View as HTML


Tisztelt Szabó Dorottya!

 

Mellékelten megküldöm Hajnal Gabriella elnök asszony KK/08/00227-2/2019.
iktatószámú, fenti tárgyú levelét.

 

Tisztelettel:

 

 

Lipták Zsófia

Elnöki Kabinet

koordinációs referens

Klebelsberg Központ

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Telefon:+36 1 795 8010

Mobil:+36 70 777 4531

E-mail: [email address]

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Elnök (KK)


Attachment image001.jpg
8K Download

Attachment 70 Szab Dorottya.pdf
275K Download View as HTML

Attachment Projekt adatlap.pdf
2.2M Download View as HTML

Attachment R szletes k lts gvet s.pdf
1.1M Download View as HTML


 

 

Üdvözlettel:

dr. Szantner Viktor kabinetvezető úr megbízásából,

 

Kapcsos Viktória

koordinációs referens

 

Elnöki Kabinet

Klebelsberg Központ

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Telefon: +36 1 795 1014

E-mail: [1][email address]

 

Tisztelt Szabó Dorottya!

 

Mellékelten megküldöm Hajnal Gabriella elnök asszony
KK/04/DK/00070-2/2019. iktatószámú, fenti tárgyú levelét, valamint a hozzá
kapcsolódó 3 db mellékletet. Még a levélhez tartozik egy 3. melléklet ami
19 MB méretű és egyelőre azt nem tudtuk kézbesíteni, de egy másik levélben
megpróbáljuk újra elküldeni.

 

Üdvözlettel:

 

Kapcsos Viktória

koordinációs referens

 

Elnöki Kabinet

Klebelsberg Központ

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Telefon: +36 1 795 1014

E-mail: [2][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Elnök (KK)


Attachment image001.jpg
8K Download

Attachment 70 Szab Dorottya.pdf
275K Download View as HTML

Attachment Projekt adatlap.pdf
2.2M Download View as HTML

Attachment R szletes k lts gvet s.pdf
1.1M Download View as HTML


Tisztelt Szabó Dorottya!

 

Mellékelten megküldöm Hajnal Gabriella elnök asszony
KK/04/DK/00070-2/2019. iktatószámú, fenti tárgyú levelét, valamint a hozzá
kapcsolódó 3 db mellékletet. Még a levélhez tartozik egy 3. melléklet ami
19 MB méretű és egyelőre azt nem tudtuk kézbesíteni, de egy másik levélben
megpróbáljuk újra elküldeni.

 

Üdvözlettel:

 

Kapcsos Viktória

koordinációs referens

 

Elnöki Kabinet

Klebelsberg Központ

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Telefon: +36 1 795 1014

E-mail: [1][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Elnök (KK)


Attachment image001.jpg
8K Download

Attachment megval s that s gi tanulm ny 1.pdf
2.9M Download View as HTML


 

From: Kapcsos Viktória On Behalf Of Elnök (KK)
Sent: Friday, June 21, 2019 11:48 AM
To: [FOI #12796 email]
Subject: Re: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - EFOP-3.2.4-16 -
Digitális kompetencia fejlesztése

 

Tisztelt Szabó Dorottya!

 

Mellékelten újra megküldöm Hajnal Gabriella elnök asszony
KK/04/DK/00070-2/2019. iktatószámú, fenti tárgyú levelét, valamint a hozzá
kapcsolódó 3 db mellékletet. A 3. melléklet ahogy jeleztem egy előző
levelemben nagy méretű volt, de most 2 részre osztva küldjük meg és bízunk
benne, hogy ezúttal sikeresen célba ér.

 

További szép napot kívánok!

 

 

Üdvözlettel:

 

Kapcsos Viktória

koordinációs referens

 

Elnöki Kabinet

Klebelsberg Központ

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Telefon: +36 1 795 1014

E-mail: [1][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Elnök (KK)


Attachment image001.jpg
8K Download

Attachment megval s that s gi tanulm ny 2.pdf
2.8M Download View as HTML


3. melléklet 2. része

 

From: Kapcsos Viktória On Behalf Of Elnök (KK)
Sent: Friday, June 21, 2019 11:48 AM
To: [1][FOI #12796 email]
Subject: Re: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - EFOP-3.2.4-16 -
Digitális kompetencia fejlesztése

 

Tisztelt Szabó Dorottya!

 

Mellékelten újra megküldöm Hajnal Gabriella elnök asszony
KK/04/DK/00070-2/2019. iktatószámú, fenti tárgyú levelét, valamint a hozzá
kapcsolódó 3 db mellékletet. A 3. melléklet ahogy jeleztem egy előző
levelemben nagy méretű volt, de most 2 részre osztva küldjük meg és bízunk
benne, hogy ezúttal sikeresen célba ér.

 

További szép napot kívánok!

 

 

Üdvözlettel:

 

Kapcsos Viktória

koordinációs referens

 

Elnöki Kabinet

Klebelsberg Központ

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Telefon: +36 1 795 1014

E-mail: [2][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Dorottya

Delivered

Kedves Kapcsos Viktória!

Köszönöm szépen a segítségüket!

Üdvözlettel:
Szabó Dorottya

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Dorottya:
Csak a(z) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei