EFOP-pályázat szerződései

Rádi Antónia küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szeged-Csanádi Egyházmegye részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Rádi Antónia

Delivered

Tisztelt Szeged-Csanádi Egyházmegye!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az EFOP-5.2.2-17 - Transznacionális együttműködések pályázat alapján kötött szerződések listájára, a szerződés legfontosabb akadataival: időbeli hatály, szerződéses partner neve, szerződés tárgya, ellenszolgáltatás értéke.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. október 1.

Üdvözlettel:

Rádi Antónia

Hivatkozása ide

Feladó: Sztrémi Zsuzsanna
Szeged-Csanádi Egyházmegye


Attachment utf 8 EFOP 5.2.2 17 Transznacion lis egy ttm k d sek p ly zat alapj n k t tt szerz d sek.xlsx
10K Download View as HTML


Tisztelt Rádi Antónia,

Megkeresésére, a Szeged-Csanádi Egyházmegye EFOP-5.2.2-17 -
Transznacionális együttműködések pályázata kapcsán, a mellékelt
táblázatban 

küldöm a pályázattal kapcsolatos eddig keletkezett munka-és vállalkozási
szerződéseket.

Amennyiben egyéb információra is szüksége van, készséggel állok
rendelkezésére.

Üdvözlettel:

Sztrémi Zsuzsanna
pályázati referens
Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
Tel: 06 20 5008183

2018.10.02. 7:54 keltezéssel, Egyházmegye írta:

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - EFOP-pályázat
szerződései
Dátum: Mon, 01 Oct 2018 18:57:42 +0000
Feladó: Rádi Antónia [1]<[FOI #11719 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Szeged-Csanádi Egyházmegye
adatgazdánál" [2]<[Szeged-Csanádi Egyházmegye request email]>

Tisztelt Szeged-Csanádi Egyházmegye!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az EFOP-5.2.2-17 - Transznacionális együttműködések pályázat alapján kötött szerződések listájára, a szerződés legfontosabb akadataival: időbeli hatály, szerződéses partner neve, szerződés tárgya, ellenszolgáltatás értéke.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. október 1.

Üdvözlettel:

Rádi Antónia

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #11719 email]

Ha a(z) Szeged-Csanádi Egyházmegye nem a(z) [4][Szeged-Csanádi Egyházmegye request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #11719 email]
2. mailto:[Szeged-Csanádi Egyházmegye request email]
3. mailto:[FOI #11719 email]
4. mailto:[Szeged-Csanádi Egyházmegye request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Rádi Antónia

Delivered

Tisztelt Sztrémi Zsuzsanna!

Köszönöm a választ. Élnék a továbbkérdezés lehetőségével: a projektmenedzsert szeretném megtudni, hogy kicsoda/mely cég?

Előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Rádi Antónia

Hivatkozása ide

Feladó: Sztrémi Zsuzsanna
Szeged-Csanádi Egyházmegye

Tisztelt Rádi Antónia,

A projektmenedzseri feladatokat Vargáné Bögi Veronika a Püspökség
alkalmazottja látja el.

Üdvözlettel:

Sztrémi Zsuzsanna
pályázati referens
Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
Tel: 06 20 5008183

2018.10.11. 21:45 keltezéssel, Rádi Antónia írta:

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Rádi Antónia:
Csak a(z) Szeged-Csanádi Egyházmegye munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei