Egészségügyi és szakértői tevékenység.

Elek Tibor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Jelenleg a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma válaszát várjuk. Az adatigénylésre normális esetben jogszabály szerint nem később, mint (részletek).

Feladó: Elek Tibor

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikusan megküldeni részemre

1. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (volt Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ - ENKK) enkk.hu, publikus adatbázisában (Alap- és Működési Kereső) szereplő adatok (köz)hitelesnek minősülnek?
2. Meg állapítható az adatbázisából, hogy egy adott pszichológus jogosult, vagy egy adott időpontban jogosult volt-e igazságügyi szakértői tevékenységet, vagy egyáltalán vizsgálatot végezni felnőttek és/vagy gyermekek vonatkozásában? Amennyiben nem, akkor hogyan ellenőrizhető?
3.
a) Az említett adatbázisban a Működési nyilvántartási adatok között „lejárt” státusz szerepel az végezhet-e egészségügyi tevékenységet, és azon belül pszichológus szakértői tevékenységet?
b) Hogyan változtatja az előző választ az, hogy a későbbiekben rögzítésre kerül az „érvényes” státusz, de az érvényesség lejárata és az újbóli érvényesség között időkihagyás van?
4.
a) Az említett adatbázisban nem szereplő szakképzetségnek megfelelő területen végezhet-e vizsgálatot (egészségügyi tevékenységet) a pszichológus szakértő?
b) Az a személy, akinek az adatbázisban a Szakképesítés oszlopban „klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus” szerepel az végezhet-e egészségügyi tevékenységet (azon belül pszichológus szakértői tevékenységet) gyermekek vonatkozásában, illetve fordított helyzetben gyermek szakpszichológus végezhet-e egészségügyi tevékenységet (azon belül pszichológus szakértői tevékenységet) felnőttek vonatkozásában?
c) Az említett végzettségek (gyermek-felnőtt) átjárhatók, egymással „behelyettesíthetők”? Ezen kérdés megítélésére milyen szabályok az irányadók?
d) Jogosultság szempontjából hogyan befolyásolja a választ a szakterület és a szakismeret/szakképesítés közötti különbség?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 9.

Üdvözlettel:

Elek Tibor

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Elek Tibor:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei