Egressy újra bontása

Czipfel Tiborné küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Czipfel Tiborné

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,hogy az Egressy Béni utcán folyó munkálatok,ami tudtommal új villamos kábelek lefektetése,miért nem a felújításkor kerültek kivitelezésre?Kérem küldje meg nekem,ki a kivitelező,milyen finanszírozású munka ez,és mennyibe kerül az összköltsége ennek az egész munkának?Mennyibe került a tervezés,ki készítette el a terveket?

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. augusztus 4.

Üdvözlettel:

Czipfel Tiborné

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment ISO 8859 1 Q egressy 2Ev E1laszirat 2E140818 ISO 8859 1 Q 2Epdf.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Asszonyom!

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala képviseletében
eljárva, csatoltan megküldöm az Ön részére a közérdekű adatigénylésére
vonatkozó válasziratot.

Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzat
                        Polgármesteri Hivatala
Képv.: dr. Buza Orsolya

Hivatkozása ide

Feladó: Czipfel Tiborné

Tisztelt Buza Orsolya! Köszönöm válaszát,de én azt kértem az igénylésemben,irja le,ki végzi a munkát? Tudomásom szerint a közvill-t megvette az önkormányzat! Tehát nem az ÉMÁSZ végez ott munkálatokat,hanem más cég! Erre kértem választ.Az ÉMÁSZ nem végez ott semmilyen munkálatokat.Tehát ő nem is kérhet pénzt a kábelcseréért.Legyen kedves a valóságnak megfelelően válaszolni! A Közvill kábel soha nem volt az ÉMÁSZÉ!Várom a valós választ.Ki végez a főutcán munkálatokat a kábel cserénél?És mennyi pénzért?

Üdvözlettel:

Czipfel Tiborné

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya

Tisztelt Asszonyom!

Amennyiben figyelmesen elolvassa a válasziratot, akkor láthatja, hogy
közérdekű adatigénylésére teljeskörű és a valóságnak megfelelő választ
kapott.
Ismételten tájékoztatom, hogy a közvilágítási lámpaoszlopokat és
lámpafejeket Kazincbarcika Város Önkormányzata megrendelése alapján a
Telvill Kft. végzi, a vállalkozási díj összege 28.342.185,-Ft+Áfa.
A kábelcserére vonatkozó megrendelés - tekintettel arra, hogy a kábel nem
Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonát képezi - nem az
önkormányzattól származik, így az ahhoz kapcsolódó vállalkozási díjat sem
az önkormányzat fizeti meg. Mivel a kábelcsere nem önkormányzati
finanszírozású, így a vállalkozási díj mértékéről nincs tudomásunk,
illetve az közérdekű adatnak sem minősül.

Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzat
                     Polgármesteri Hivatala
Képv.: dr. Buza Orsolya

2014. augusztus 18. 23:28 Czipfel Tiborné írta,
<[1][FOI #2924 email]>:

     Tisztelt Buza Orsolya! Köszönöm válaszát,de én azt kértem az
     igénylésemben,irja le,ki végzi a munkát? Tudomásom szerint a
     közvill-t megvette az önkormányzat! Tehát nem az ÉMÁSZ végez ott
     munkálatokat,hanem más cég! Erre kértem választ.Az ÉMÁSZ nem végez
     ott semmilyen munkálatokat.Tehát ő nem is kérhet pénzt a
     kábelcseréért.Legyen kedves a valóságnak megfelelően válaszolni! A
     Közvill kábel soha nem volt az ÉMÁSZÉ!Várom a valós választ.Ki
     végez a főutcán munkálatokat a kábel cserénél?És mennyi pénzért?

     Üdvözlettel:

     Czipfel Tiborné

     

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Czipfel Tiborné

Tisztelt Buza Orsolya!
http://www.mekh.hu/gcpdocs/200710/micros...
Kérném a 34.-ik oldal áttanulmányozását,és a közérdekű adatigénylésemre a kérdést ennek megfelelően megküldeni! Az ÉMÁSZ-nak semmi köze az Egressyn folyó kábelcseréhez! Kérdésem tehát! Mennyibe kerül ez a városnak,és ki a kivitelezője a kábelcserének! Köszönöm
Czipfel Tiborné

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya

Tisztelt Asszonyom!

A kazincbarcikai Egressy úton folyamatban lévő közvilágítás-korszerűsítés
kivitelezésével kapcsolatos közérdekű adatkérésére már korábban az Ön
rendelkezésére bocsátott adatokat és információkat továbbra is kérem az
ügyben irányadónak tekinteni.
Mint ahogyan arról már tájékoztatásra került, a tárgyi kivitelezési munka
Kazincbarcika Város Önkormányzata és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. szoros
együttműködésében zajlik akként, hogy a közvilágítási lámpatestek és
lámpafejek cseréje, illetve a földmunka az önkormányzat megrendelése
alapján és finanszírozásában, míg a közvilágítási kábelcsere az ÉMÁSZ
Hálózati Kft. megrendelése alapján - alvállalkozók, a SAG és a Telvill
Kft. útján - és költségviselése mellett történik.
Tekintettel arra, hogy az ÉMÁSZ Hálózati Kft. megrendelése alapján kerül
sor az Ön által hivatkozott kábelcserére, az ahhoz kapcsolódó vállalkozási
díjat is értelemszerűen a megrendelő, tehát nem Kazincbarcika Város
Önkormányzata viseli.

Amennyiben közérdekű adat kiadása iránti igényét akként tartja fenn, hogy
a tárgyi közvilágítási kábelcserét a kivitelező cég milyen jogviszony
alapján és mekkora összegű vállalkozási díj mellett végzi, tájékoztatom,
hogy ezen adatok nincsenek Kazincbarcika Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala birtokában, melynek alapján ezen adatok kiadására
irányuló kérelmét elutasítom.
Tájékoztatom, hogy a közérdekű adat kiadási kérelmének elutasításával
szemben, az Infotv. 31. §-a alapján keresettel élhet a Miskolci
Járásbíróságnál. A perindítási határidő 30 nap, melyet az Infotv. 31. §
(3) bekezdésében foglalt kezdő időponttól kell számítani. A kérelem
elutasításával szemben emellett a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság részére tett bejelentéssel az Infotv. 52. §
(1) bekezdése alapján vizsgálatot kezdeményezhet.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzat
                   Polgármesteri Hivatal
 Képv.: dr. Buza Orsolya

2014. augusztus 19. 21:36 Czipfel Tiborné írta,
<[1][FOI #2924 email]>:

     Tisztelt Buza Orsolya!
   
 [2]http://www.mekh.hu/gcpdocs/200710/micros...
     Kérném a 34.-ik oldal áttanulmányozását,és a közérdekű
     adatigénylésemre a kérdést ennek megfelelően megküldeni! Az
     ÉMÁSZ-nak semmi köze az Egressyn folyó kábelcseréhez! Kérdésem
     tehát! Mennyibe kerül ez a városnak,és ki a kivitelezője a
     kábelcserének! Köszönöm
     Czipfel Tiborné

     

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Czipfel Tiborné

Tisztelt Buza Orsolya! Köszönöm válaszát,de arra nem adott választ,mennyibe kerül a kábelcsere,az Egressy úton! Várom válaszát.

Üdvözlettel:

Czipfel Tiborné

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya

Tisztelt Asszonyom!

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala képviseletében
eljárva, az Egressy úton folyó közvilágítás-korszerűsítési munkákhoz
kapcsolódó azon közérdekű adatkérésére, hogy "mennyibe kerül a kábelcsere
az Egressy úton" ismételten tájékoztatom, hogy kifejezetten a
kábelcserének, mint kivitelezési munkának a megrendelője az ÉMÁSZ Hálózati
Kft., így arra értelemszerűen vállalkozási szerződést is ő (ÉMÁSZ Hálózati
Kft.) kötött és a vállalkozási díjat is ez a cég (ÉMÁSZ Hálózati Kft.)
fogja viselni. Tehát az Ön által kért adat értelemszerűen nincs
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala birtokában,
így annak kiadására sincs lehetőség. Javaslom, hogy az Ön által kért adat
megismerése érdekében forduljon bizalommal az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-hez.

Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzat
                    Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

2014. augusztus 27. 10:57 Czipfel Tiborné írta,
<[1][FOI #2924 email]>:

     Tisztelt Buza Orsolya! Köszönöm válaszát,de arra nem adott
     választ,mennyibe kerül a kábelcsere,az Egressy úton! Várom
     válaszát.

     Üdvözlettel:

     Czipfel Tiborné

     

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Czipfel Tiborné

Tisztelt Buza Orsolya! http://www.mekh.hu/gcpdocs/200710/micros... F10 mellékletet kérem olvassa el,és ennek megfelelően küldje el részemre az Önkormányzat,és az ÉMÁSZ között megkötött közvilágítási szerződést!

Előterjesztő: Szitka Péter
polgármester
Készítette: Dr. S. Farkas Hajnalka
jogi szakreferens
Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika, Egressy Úthoz kapcsolódó terek elektromos
közműkiváltásával kapcsolatos megállapodás megkötésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Kazincbarcika Város Önkormányzata az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0007. azonosító számú,
Kazincbarcika Városközpont akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja című pályázat keretében az
Egressy út kapcsolódó terei (Ságvári tér, Egressy tér, Munkácsi tér, Szabadság tér, Rákóczi tér,
Jókai tér) közvilágításának korszerűsítésével kapcsolatban a jelen határozati javaslathoz csatolt 1.
sz. mellékletként csatolt megállapodást kívánja megkötni az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: Vet.) 119. § (3) bekezdése
értelmében a hálózati eszközöknek a Vet. 119. § (1) bekezdése szerinti átalakítása vagy áthelyezése
esetén a rendszerhasználó vagy egyéb érdekelt költségviselése mellett létesülő, a korábbi hálózati
eszköz helyébe lépő hálózati eszköz külön térítés nélkül marad a hálózati engedélyes tulajdonában
lévő közcélú hálózat része.
Az együttműködési megállapodásban szereplő felek több körös egyeztetésen vannak túl annak
érdekében, hogy az mindkét fél részére megfelelő tartalommal rendelkezzen.
A megállapodás értelmében az Önkormányzat a közműkiváltással kapcsolatban felmerült
költségeiről számlát bocsát ki az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére, mellyel szemben az ÉMÁSZ
Hálózati Kft. egy kártalanításról szóló, az Önkormányzat által kibocsátott számlával megegyező
összeg számlát állít ki. Felek követeléseiket beszámítják, így ezen együttműködési
megállapodáshoz az Önkormányzat részéről fedezet nem szükséges.
Tisztelt Képviselő – testület!
A fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, a határozat elfogadását, és a
tulajdonosi hozzájárulás megadását a megállapodás megkötéséhez.
Kazincbarcika, 2013. december 6. 2
Határozati javaslat
Kazincbarcika Város önkormányzat Képviselő-testületének
…./2013. (….) határozata tulajdonosi hozzájárulásról a Kazincbarcika, Egressy úthoz
kapcsolódó terek elektromos közműkiváltásáról szóló együttműködési megállapodás
megkötéséről
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő – testület egyetért azzal, hogy a Kazincbarcika, Egressy úthoz kapcsolódó
terek elektromos közműkiváltásáról szóló – a határozat 1. mellékletét képező –
együttműködési megállapodás az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel megkötésre kerüljön, és
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Szitka Péter
polgármester
Határidő: 2013. december 6.

A munkálatok elvégzése után,ki fogja karbantartani az új kandelábert? Tudtommal 5 éves szerződést kötött az önkormányzat az ÉMÁSZ-szal.Tehát kérném,hogy előző igénylésemben feltett kérdésemre küldje el az adatigénylésemet,a valóságnak megfelelően.Mennyibe fog kerülni ennek az egész munkálatoknak az összköltsége? Mert ugye az ÉMÁSZ számlázni fog! Köszönöm.

Üdvözlettel:

Czipfel Tiborné

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Czipfel Tiborné:
Csak a(z) Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Kõzétkeztetés

A(z) Barcika Príma Kft. részére Czipfel Tiborné által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei