Egressy újra bontása 2

Czipfel Tiborné küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Czipfel Tiborné

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre hogy az Egressy Béni utcán folyó munkálatok,ami tudtommal
új villamos kábelek lefektetése,miért nem a felújításkor kerültek
kivitelezésre?Kérem küldje meg nekem,ki a kivitelező,milyen
finanszírozású munka ez,és mennyibe kerül az összköltsége ennek az
egész munkának?Mennyibe került a tervezés,ki készítette el a
terveket?

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 21.

Üdvözlettel:

Czipfel Tiborné

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment egressy.v laszirat.140818.pdf
514K Download View as HTML


Tisztelt Asszonyom!

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából
eljárva, "Egressy újra bontása 2" címmel előterjesztett közérdekű adat
kiadása iránti kérelmére, csatoltan megküldöm azon válasziratunkat, mely -
a korábban szó szerint azonos tartalommal előterjesztett kérelmére
összeállított adatokat - ekként a jelen kérelméhez kapcsolódó releváns
adatokat tartalmazza.
Tájékoztatom, hogy a kérelmében foglaltakra 2014. augusztusában a KiMitTud
honlapján részletes, mindenre kiterjedő választ adtunk. Az ott
előadottakat meghaladóan a tárgyi kivitelezési munka azon részére, melyet
nem Kazincbarcika Város Önkormányzata rendelt meg, nincs információnk.

Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzata
Képv.: dr. Buza Orsolya

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Czipfel Tiborné:
Csak a(z) Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei