Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Hudák János, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Egy hely, ahol másról is gondoskodhat plakátkampány költsége

Hudák János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Posta Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Hudák János to read a recent response and update the status.

Feladó: Hudák János

Tisztelt Magyar Posta Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Magyar Posta Zrt. hány óriásplakáton, illetve egyéb reklámhordozón hirdette adománygyűjtő programját "A hely, ahol másról is gondoskodhat" címmel. Ennek a kampánynak a grafikai előkészítést, tervezést is figyelembe véve mekkora költsége volt. Amennyiben van arról kimutatásuk, hogy a kampány időszaka alatt mekkora összegű adomány érkezett a támogatóktól, kérem erről is tájékoztassanak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. október 1.

Üdvözlettel:

Hudák János

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat
Magyar Posta Zrt.

Tisztelt Hudák Úr!

Adatkérésben nevesített „a hely ahol másról is gondoskodhat” elnevezéssel indított kampány a Magyar Posta népszerűsítését célzó kommunikációs eszköz, amelyben a Magyar Posta és a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet közötti megállapodás szerint a Magyar Posta felhasználta a segélyszervezet nevét és logoját.

A Magyar Posta és MÖSZ kampány média támogatása az alábbi eszközök bevonásával történt:
- nyomtatott sajtó
- rádió
- közterület (ezen belül 600 db óriásplakát).

A kampány célja a Magyar Posta postahelyeinek népszerűsítése melynek keretében a posta tulajdonát képező adománygyűjtő urnákban a rászorulók támogatására gyűjtött adományokat a 2013-as évben a Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálatnak ajánlottuk fel.

A befolyt összeg kifizetése 2014. február 28-án történik meg, amiről a széles nyilvánosságot is tájékoztatni fogjuk, így Önt is szeretettel várjuk. Az adományok összege egyelőre nem ismert, így arról tájékoztatni sem tudjuk Önöket.

A Magyar Posta ezen kampányára vonatkozó egyes információk bizalmas üzleti információt képeznek. A Posta reklámbüdzséjével kapcsolatos korlátozás alá nem eső, jogszabály által előírtan nyilvános információ vonatkozásában kérem, hogy keressen meg, hogy azzal kapcsolatban a jogszabályok által előírt körben a munkájukat segítő információt tudjunk adni Önöknek.

Tisztelettel:
Sági Gábor
belső adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Hudák János

Tisztelt Magyar Posta Zrt.!

Tisztelt Sági Gábor!

Köszönöm eddigi tájékoztatásukat és kérem, hogy az érintett plakátkampánnyal kapcsolatosan a reklámbüdzséjük nyilvános adatait a levelében említettek szerint bocsássa rendelkezésünkre.

Üdvözlettel:

Hudák János

Hivatkozása ide

Kéri András hozzászólt ()

A köztulajdonban álló Magyar Posta reklámköltései meglátásom szerint közérdekű adatot képeznek - nincs a piacon másik szereplő, aki elől ezteket az adatokat el kéne titkolni, nincs olyan jogos üzleti érdeke, ami sérülne.

Link to this

Feladó: Közadat
Magyar Posta Zrt.

Tisztelt Adatkérő!

A Magyar Posta által 2013. október 17-én történt adatszolgáltatásban leírtak szerint „a hely ahol másról is gondoskodhat”elnevezéssel lefolyt kampány a Magyar Posta népszerűsítését célzó eszköz volt, melyben a Magyar Posta a Magyar Ökomenikus Segélyszervezettel kötött keret megállapodása szerint a Magyar Posta felhasználta a segélyszervezet nevét és logóját.
A Magyar Posta és a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet közötti megállapodás szerint, a jogszabályok betartása mellett üzleti titoknak minősülő adatok védelme miatt az előző adatszolgáltatásnál szereplő adatokon túl nem szolgáltathat ki további adatokat.

A Magyar Posta rá vonatkozó jogszabályok szerint így a közadat szolgáltatásra és az üzleti titok védelmére figyelemmel tartja magát szerződéses kötelezettségeihez.

Tájékoztatásunkat szíveskedjen tudomásul venni.

Tisztelettel:
Magyar Posta Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Hudák János, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Hudák János:
Csak a(z) Magyar Posta Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adományok listája

A(z) Magyar Posta Zrt. részére Sipos Zoltán által

MPVI Mobil Zrt.

A(z) Magyar Posta Zrt. részére Erdélyi Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei