Egy jobb Honvédségért

Kovács János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Honvédelmi Minisztérium részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Honvédelmi Minisztérium munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Honvédelmi Minisztérium munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Kovács János

Delivered

Tisztelt Honvédelmi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Simicskó István honvédelmi miniszter régóta az „emberközpontú” vezetésnek hirdeti magát, továbbá a nemzetközi kapcsolatok erősítését hangsúlyozza.
Ennek ellenére a nemzetközi kapcsolati körökből származó információk szerint, a cseh és a bolgár diplomácia meglepetéssel és furcsa érzésekkel fogadta, hogy a tárca kabinetfőnöki posztját, az a Simon Attila ezredes tölti be, aki a NATO afganisztáni missziója alatt hazarendelésre került a jelzett országok kérésére, ugyanis követhetetlen, kiszámíthatatlan, embertelen parancsnoknak tartották. Többen a meghalt magyar tűzszerészek haláláért is őt teszik felelőssé. A hab a tortán az az eset volt, amikor az afganisztáni táborban a tábori sorakozón Simon ezredes megtaposta az érintett országok zászlaját. Ezt követően került hazarendelésre. Simon ezredest nem is engedték vissza, hogy befejezze megkezdett misszióját, mert a két haláleset után több áldozatot, már nem mert bevállalni az akkori vezetés.
Ámokfutását most itt folytatja, senkivel sem tud normális kapcsolatot kialakítani, legyen az főnök, titkárnő, tábornok, katona vagy beosztott.
Több biztonsággal foglalkozó szakértő (Georg Spöttle, Nógrádi György) érthetetlennek tartja az ekkora nemzetközi port kavart személy alkalmazását, továbbá nemzetbiztonsági kockázatnak tartják az ezredes alkalmazását.
Nagyon fontos kérdésként merül fel Simicskó miniszter és Benkő Tibor vezérkari főnök felelőssége, mert ki jelölte erre a posztra ilyen előélet után, vagy ki az, aki megerősítette és ellenjegyezte a beosztás betöltését. A legnagyobb kérdés az, hogy az „emberközpontú vezetés” mit tesz ennek megakadályozására?
Mit tett vagy mulasztott el Benkő Tibor vezérezredes, aki mint korábbi parancsnoka engedélyezte ennek a beosztásnak a betöltését.

Kérdések a honvédelmi tárcához, a honvédelmi miniszterhez, vezérkari főnökhöz:

Ha a Honvédelmi Minisztérium régóta az „emberközpontú” vezetésnek hirdeti magát, továbbá a nemzetközi kapcsolatok erősítését hangsúlyozzák, akkor, hogyan történhetett meg Simon Attila ezredes kinevezése, mikor tudott volt, hogy a NATO afganisztáni missziója alatt hazarendelésre került a bolgár és cseh NATO partnerek kérésére, ugyanis követhetetlen embertelen parancsnoknak tartották. Többen a meghalt magyar tűzszerészek haláláért is őt tették volna felelőssé.
Igaz-e az az eset, hogy Simon ezredes az afganisztáni táborban a tábori sorakozón megtaposta az érintett országok zászlaját?
Ténylegesen ezért került-e hazarendelésre?
Hogyan gondolja a védelmi miniszter ilyen nemzetközi problémát okozó ember foglalkoztatását a tárcánál?
Meddig engedi a tárca az ámokfutását? Felelős-e a miniszter és a vezérkari főnök ezért?
Ki jelölte erre a posztra ilyen előélet után?
Ki az, aki megerősítette és ellenjegyezte a beosztás betöltését. A legnagyobb kérdés az, az „emberközpontú vezetés” mit tesz ennek megakadályozására?
Mit tett vagy mulasztott el a vezérkari főnök, aki mint korábbi parancsnoka engedélyezte ennek a beosztásnak a betöltését?

Kérdések Benkő Tibor vezérkari főnökhöz:

Az ön által bejelentett „Zrínyi- 2026” haderőreform mikor kezdődik?
Mi a célja?
Mekkora lesz a fejlesztés összege?
Miért egy horvát bánról nevezték el a magyar haderőreform programot?
Lesz-e technikai fejlesztés, lesz-e minden katonának egyforma ruhája?
Milyen helikoptereket vesz a minisztérium?
Folyik-e, vagy folyt-e ön ellen vagyonosodási vizsgálat a kerítésépítés ügyében?
Folytatják-e a román, ukrán határon a kerítések építését?
Ha igen mikorra készül el?
Mennyibe kerül ez?
Milyen részesedése van a védelmi minisztériumnak a kerítésépítésből?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 8.

Üdvözlettel:

Kovács János

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács János:
Csak a(z) Honvédelmi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei