Egy professzori cím érvényességének dokumentumai.

Csiba Artúr küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére

Az igénylést elutasította a(z) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Feladó: Csiba Artúr

Feladó: Csiba Artúr

2015. március 17.

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Tudomásomra jutott, hogy a PhD dr. Révai Tamás a "professzor"
megjelölést használja. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény
szerint "
az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy
az érintett rendelkezzék doktori fokozattal, habilitációval – vagy
azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal –,
továbbá az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan
nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő
tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki. Az
oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai
alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a
tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának
vezetésére, idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart.
Az egyetemi tanár jogosult a professzori cím használatára." Az ún.
"tiszteletbeli" professzorok számára a cím viselése nem
engedélyezett.

Kérem, szíveskedjenek megjelölni PhD dr. Révai Tamás ZESZ igazgató melyik egyetemen rendelkezik habilitációval ill. milyen tudományos
fokozattal rendelkezi mely lehetővé teszi a professzor cím használatát. Ha ezekről nincs szó, kérem megjelölni, hogy milyen
felhatalmazással használja "professzor" címét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. szeptember 26.

Üdvözlettel:

Csiba Artúr
[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: ugyfelszolgalat@naih.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett.

Megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Hivatkozása ide

Feladó: Ugyfelszolgalat
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság


Attachment NAIH001.pdf
309K Download View as HTML


 

 

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csiba Artúr:
Csak a(z) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei