Egy professzori cím érvényességének dokumentumai.

Csiba Artúr küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Csiba Artúr

Feladó: Csiba Artúr

2015. március 17.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Tudomásomra jutott, hogy a PhD dr. Révai Tamás a "professzor"
megjelölést használja. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény
szerint "
az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy
az érintett rendelkezzék doktori fokozattal, habilitációval – vagy
azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal –,
továbbá az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan
nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő
tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki. Az
oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai
alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a
tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának
vezetésére, idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart.
Az egyetemi tanár jogosult a professzori cím használatára." Az ún.
"tiszteletbeli" professzorok számára a cím viselése nem
engedélyezett.

Kérem, szíveskedjenek megjelölni PhD dr. Révai Tamás ZESZ igazgató
melyik egyetemen rendelkezik habilitációval ill. milyen tudományos
fokozattal rendelkezi mely lehetővé teszi a professzor cím
használatát. Ha ezekről nincs szó, kérem megjelölni, hogy milyen
felhatalmazással használja "professzor" címét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 17.

Üdvözlettel:

Csiba Artúr

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori Hivatal
Semmelweis Egyetem


Attachment JIF 265 2 2015 Csiba Art r v laszlev l.pdf
398K Download View as HTML


Ikt.szám: KS/JIF/265-2/2015.

Csiba Artúr

részére

 

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Hivatkozásul 2015. március hó 17. napján kelt levelében foglaltakra, az
alábbiakról kívánom tájékoztatni:

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény alapján

-         a közfeladatot ellátó szervnél közérdekű adatnak minősül a
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem
eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

-         a közfeladatot ellátó szervnél közérdekből nyilvános adatnak
minősül a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró
személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat
ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes
adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja.

A fenti jogszabályi hivatkozásokra tekintettel nem áll módunkban adatot
szolgáltatni Phd. Dr. Réva Tamás ZESZ igazgató habilitációs ill
.tudományos fokozatával kapcsolatos kérdésével kapcsolatban, tekintettel
arra, hogy Phd. Dr. Révai Tamás nem jár el a Semmelweis Egyetem feladat-
és hatáskörében, így reá vonatkozva a Semmelweis Egyetemet
adatszolgáltatási kötelezettség nem terheli.

 

Kérem a fentiekben részletezett tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!

 

 

 

 

Üdvözlettel,

 

 

Dr. Stefka Nóra

főigazgató

 
 
Semmelweis Egyetem
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[1][SE request email]

 
>>> Csiba Artúr<[FOI #4239 email]> 2015.03.17. 21:46
>>>
Feladó: Csiba Artúr

2015. március 17.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Tudomásomra jutott, hogy a PhD dr. Révai Tamás a "professzor"
megjelölést használja. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény
szerint "
az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy
az érintett rendelkezzék doktori fokozattal, habilitációval – vagy
azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal –,
továbbá az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan
nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő
tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki. Az
oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai
alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a
tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának
vezetésére, idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart.
Az egyetemi tanár jogosult a professzori cím használatára." Az ún.
"tiszteletbeli" professzorok számára a cím viselése nem
engedélyezett.

Kérem, szíveskedjenek megjelölni PhD dr. Révai Tamás ZESZ igazgató
melyik egyetemen rendelkezik habilitációval ill. milyen tudományos
fokozattal rendelkezi mely lehetővé teszi a professzor cím
használatát. Ha ezekről nincs szó, kérem megjelölni, hogy milyen
felhatalmazással használja "professzor" címét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 17.

Üdvözlettel:

Csiba Artúr

-------------------------------------------------------------------

This is an FOI request done via the KiMitTud website. This footer has been
overriden by the sample Alaveteli theme.

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #4239 email]

Is [SE request email] the wrong address for Közérdekű adat
requests to Semmelweis Egyetem? If so, please contact us using this form:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/change_reque...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[SE request email]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/change_reque...
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csiba Artúr:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei