Egyedi támogatások

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az egyedi támogatásokban (nemzeti jelentőségű intézmények és programok támogatása, meghívásos pályázatok, egyedi támogatási kérelem alapján nyújtott támogatások, esetleg más jogcímen nyújtott támogatások) részesült szervezetek és programok nevét, a támogatás összegét valamint célját. Az összesítést a BGA alakulásától napjainkig kérem, éves bontásban. Továbbá szeretném megkapni a nemzeti jelentőségű szervezetek és programok listáját, szintén éves bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 4.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Barna Kornél dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image003.jpg
11 Download

Attachment Kozerdeku adat 20140618 2012.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Kozerdeku adat 20140618 2013.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Kozerdeku adat 20140618 2014.pdf
11 Download View as HTML

Attachment nemzeti jelenetosegu intezmenyek 2013.pdf
11 Download View as HTML

Attachment nemzeti jelenetosegu intezmenyek 2014.pdf
11 Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Kozerdeku adat 20140618 2011.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Sipos Zoltán Úr!

 

A "Közérdekű adatigénylés - egyedi támogatások" tárgyában küldött levelére
mellékelten megküldjük a kért adatszolgáltatást:

- Bethlen Gábor Alap terhére nyújtott 2011. évi egyedi támogatások

- Bethlen Gábor Alap terhére nyújtott 2012. évi egyedi támogatások

- Bethlen Gábor Alap terhére nyújtott 2013. évi egyedi támogatások

- Bethlen Gábor Alap terhére nyújtott 2014. év I. félévi egyedi
támogatások

- Nemzeti jelentőségű intézmények és programok - 2012. év

- Nemzeti jelentőségű intézmények és programok - 2013. év

- Nemzeti jelentőségű intézmények és programok - 2014. év

 

Ezúton is felhívjuk figyelmét arra, hogy a kért adatok nyilvánosak, a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján elérhetőek a támogatásokra
vonatkozó bizottsági határozatok:

[1]http://bgazrt.hu/tamogatasok/bemutatkoza...

 

 

Üdvözlettel,

 

 

dr. Barna Kornél

jogtanácsos

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Tel.: +36-1-795-36-25

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei