Egyedi mobiltelefon szerződések

Magyar Helsinki Bizottság küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Magyar Helsinki Bizottság

Delivered

Tisztelt Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága!

Tisztelt Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a fogvatartottak és a Magyar Telekom Nyrt. között létrejövő, nem nyilvános mobil hírközlési szolgáltatásra vonatkozó egyedi felhasználási szerződés jelenleg használatos mintáját. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Fővárosi Ítélőtábla 32.Pf.20.775/2017/6. számú jogerős ítélete szerint a kért adat közérdekű adat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság

Hivatkozása ide

Feladó: BV
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága


Attachment 5929 Adatszolg ltat s.pdf
209K Download View as HTML


Tisztelt Magyar Helsinki Bizottság!

 

Mellékelten megküldöm a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára
érkezett adatszolgáltatásra irányuló megkeresésére kelt választ.

 

Tisztelettel: dr. Tóth Eszter

Hivatkozása ide

Feladó: Magyar Helsinki Bizottság

Delivered

Tisztelt BV!

A választ köszönettel megkaptuk. Egyetlen kérdésünk lenne. Mi indokolja az azonos tárgyban benyújtott adatigénylésre adott érdemben eltérő választ? Kovács Petra Helga nevű adatigénylőnek azt írták ugyanerre a kérdésre, hogy a kért adat nem nyilvános, mert döntéselőkészítő adat, nekünk pedig azt, hogy nyilvános.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság

Hivatkozása ide

Feladó: BV
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága


Attachment 5929 V lasz al rt.pdf
209K Download View as HTML


Tisztelt Magyar Helsinki Bizottság!

 

Mellékelten megküldöm a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára
érkezett adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésre kelt választ.

 

Tisztelettel: dr. Tóth Eszter

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Magyar Helsinki Bizottság:
Csak a(z) Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei