egyedi szerződések listája - NKOH

Kovács Ildikó küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Kommunikációs Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Ildikó

Tisztelt Nemzeti Kommunikációs Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon intézmények listáját, amelyek az alábbi keretszerződés értelmében Egyedi Szerződéseket kötöttek: http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mut...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 7.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

Hivatkozása ide

Nemzeti Kommunikációs Hivatal


Attachment v laszterv v1.docx
23K Download View as HTML


Tisztelt Kovács Ildikó!

Az Ön által a Nemzeti Kommunikációs Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) 2016. március 7. napján megküldött közérdekű adatigénylésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26. § (1) és a 30. § (7) bekezdésében foglaltak szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.
Ön az igénylésben elektronikus másolatban kérte megküldeni azoknak az intézmények a listáját, amelyek az alábbi keretszerződés értelmében Egyedi Szerződéseket kötöttek: http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mut...

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal a következő szervezetek részére folytatott le a verseny újranyitásával közbeszerzési eljárást.

Diákhitel Központ Zrt.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.
KEKKH
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Államadósság Kezelő Központ Zrt.
Miniszterelnökség
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Magyar Turizmus Zrt.
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
HungaroControl Zrt.
Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA)
HM Beszerzési Hivatal
GYSEV Zrt.
Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt
Balassi Intézet
MVM Csoport

Tisztelettel,
Nemzeti Kommunikációs Hivatal

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Ildikó:
Csak a(z) Nemzeti Kommunikációs Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei