Egyes, a Kormány bevándorlókkal kapcsolatos plakátkampányával összefüggő kérdések

Dr. Korn András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Dr. Korn András

Tisztelt Budapesti Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2015 június 7-re virradó éjszaka a rendőrség előállított
személyeket, akiket a szégyenteljes bevándorlásró szóló Nemzeti
Konzultáció keretében kihelyezett gyűlöletkeltő plakátok
megrongálásával gyanusítanak. A sajtóban megjelent információk
alapján "A rendőrségi jegyzőkönyvekből meglepetésükre az is
kiderült, azért bukhattak le, mert a rendőrség operatívan
figyelteti a városban a nemzeti konzultációs plakátokat." (l. pl. <http://kettosmerce.blog.hu/2015/06/07/an...>)

Ezen információk alapján kérem az alábbi közérdekű, illetve
közérdekből nyilvános adatok közlését:

1. Miért döntött úgy a Rendőrség vagy a BRFK, hogy a plakátokat őrizni fogja? Ha egy rendőri vezető saját döntése volt ez, mi az illető neve és mi az illető beosztása? Ha egy a Rendőrség vagy a BRFK kötelékén kívüli személy, szerv vagy szervezet utasítására történt vagy történik a plakátok őrzése, akkor kinek az utasítására?

2. Mennyibe került a plakátok őrzése eddig, és mennyi forrást különített el a Rendőrség vagy a BRFK a további őrzésre/megfigyelésre? Van-e valamilyen felső határa annak a közpénz-mennyiségnek, amennyit a BRFK erre a tevékenységre költeni képes vagy hajlandó, és ha igen, mennyi ez a határ és miért éppen annyi?

3. Együttműködik a BRFK más rendőri szervezetekkel a plakátok őrzése során, vagy van tudomása a BRFK-nak arról, hogy az ország más részein más rendőrkapitányságok is őriznének a területükön levő plakátokat? Ha igen, mely szervezetek ezek, ill. mely kapitányságok őriznek még plakátokat?

4. Áll-e a BRFK rendelkezésére valamilyen szabályzat vagy egyéb iránymutatás, amely a szabálysértéseket és/vagy bűncselekményeket és/vagy vétségeket a társadalomra való veszélyességük szerint rangsorolja? Ha igen, a plakátrongálás hányadik helyen áll ezen a listán, és milyen más cselekmények előzik meg ill. követik közvetlenül, valamint ki és mikor állította össze a listát?

5. Hány és milyen típusú ügytől kellett elvonni a plakátok őrzését végző rendőröket? Milyen szempontokat mérlegeltek, amikor a plakátok őrzését/megfigyelését éppen ezen ügyek elé rangsorolták az ügyeknek a rendőri erőforrásokért folytatott versenyében?

6. Milyen szempontokat mérlegelt a Rendőrség vagy a BRFK akkor, amikor arról döntött, hogy a plakátokat milyen módon és mekkora erőkkel, vagyis mennyire költséges módon fogja őrizni/megfigyelni (akár külső utasításra történik az őrzés, akár a BRFK saját döntése alapján)?

7. Hány plakátot figyel vagy figyelt meg a BRFK?

8. A bevándorlókkal kapcsolatos plakátokon kívül más plakátok is részesülnek ilyen nagyságrendű közpénzköltést igénylő rendőri figyelemben? Ha igen, ki és mi alapján dönti el, melyek legyenek ezek? Ha nem, miért nem?

9. A sajtóban megjelent adatok szerint egy óriásplakát pótlása/kijavítása piaci áron 5500 forintba kerül. Nyilván minden nap számos olyan szabálysértés történik, amely ilyen nagyságrendű (vagy nagyobb) kárt okoz. Vannak más olyan, hasonló nagyságrendű kárt okozó szabálysértések (a megengedett sebesség túllépését leszámítva), amelyek elkövetőinek kézrekerítése érdekében ugyanilyen módszereket alkalmaz a BRFK (tehát pl. a szabálysértők konkrét, vélt felbukkanási helyét megfigyeli, majd az elkövetőket a konkrét, előre sejtett szabálysértés elkövetése után azonnal előállítja)? Ha igen, milyen típusú szabálysértések ezek?

10. Mi a plakátok őrzésének, megfigyelésének célja?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 8.

Üdvözlettel:

Dr. Korn András

Hivatkozása ide

Feladó: Viszkok Beatrix
Budapesti Rendőr-főkapitányság


Attachment SKMBT 22315060917360.pdf
384K Download View as HTML


 

 

From: [email address] [mailto:[email address]]
Sent: Tuesday, June 9, 2015 5:36 PM
To: Viszkok Beatrix
Subject: Message from KMBT_223

 

 

Hivatkozása ide

toma hozzászólt ()

Link to this

toma hozzászólt ()

Úgy tűnik igazolódott, hogy a 444.hu által publikált http://img.444.hu/piytke1.jpg jegyzőkönyv valódi:

http://kimittud.atlatszo.hu/request/plak...

az ORFK szerint (is).

Link to this

Dr. Korn András hozzászólt ()

A válasz ellentmond a nyilvánosságra került jegyzőkönyvnek, így vagy közokirat-hamisítás, vagy közérdekű adattal való visszaélés valósulhatott meg.

Feljelentést tervezek tenni az ügyben.

Link to this

Dr. Korn András hozzászólt ()

Végül megtettem a feljelentést; az ügyészség elvileg nyomoz.

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dr. Korn András:
Csak a(z) Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 4 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei