Egyes befeketetésekkel kapcsolatos adatkérés

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Export-Import Bank Zrt. részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Export-Import Bank Zrt. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Export-Import Bank Zrt. munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Magyar Export-Import Bank Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

"Szíveskedjenek tájékoztatni az alábbiakról:
1. Az Exim Bank vásárolt-e 2010. január 1-je óta a Questor Értékpapír Zrt-n, mint forgalmazón keresztül bármilyen, a Magyar Állam által kibocsátott értékpapírt (államkötvény, kincstárjegy, egyéb)?
2. Amennyiben az 1. pontban megfogalmazott kérdésre a válasz igen, kérem tájékoztassanak arról, hogy mikor, milyen értékben fektetett be az Exim Bank a nevezett értékpapírokba, és azok visszaváltására sor került-e, és ha igen, akkor mely elszámolási nappal és mely értéken."
3. Az Exim Bank vásárolt-e 2010. január 1-je óta a Questor Értékpapír Zrt-n, mint forgalmazón keresztül bármilyen, nem a Magyar Állam által kibocsátott értékpapírt?
4. Amennyiben a 3. pontban megfogalmazott kérdésre a válasz igen, kérem tájékoztassanak arról, hogy mikor, milyen értékben fektetett be az Exim Bank a nevezett értékpapírokba, és azok visszaváltására sor került-e, és ha igen, akkor mely elszámolási nappal és mely értéken.
5. Az Exim Bank vásárolt-e valaha bármely forgalmazón keresztül a Questor Financial Hrurira Kft. által kibocsátott kötvényt?
6. Amennyiben az 5. pontban megfogalmazott kérdésre a válasz igen, kérem tájékoztassanak arról, hogy mikor, milyen értékben fektetett be az Exim Bank a nevezett kötvénybe, és annak visszaváltására sor került-e, és ha igen, akkor mely elszámolási nappal és mely értéken"

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 24.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Magyar Export-Import Bank Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei