Egyes domainek és weboldalak megvételével kapcsolatos szerződések

Szigetvári Viktor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére

Az igénylést elutasította a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap.

Feladó: Szigetvári Viktor

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az American Appraisal Magyarország Vagyonértékelő Kft.-nek az MTVA részére készített vagyonértékelését, amelyben az Új Média és Teletext Kft. által 2014 májusában megvásárolt 110 internetes oldal és domain név és azok üzemeltetési szerződését mint immateriális javak piaci értékét vizsgálta.

Kérem továbbá, hogy szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Új Média és Teletext Kft. és a Magyar Híradó Kft. között létrejött, a 110 domain és weboldal megvételére vonatkozó szerződést, valamint az üzemeltetési szerződést, melyet a fenti weboldalak üzemeltetésre kötöttek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 31.

Üdvözlettel:

Szigetvári Viktor

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Tisztelt Szigetvári Viktor!

 

 

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy feltett kérdéseit közérdekű adatigénylésként
értelmeztük, ezért válaszunkat a törvényes határidő betartásával küldjük
meg Önnek.

 

 

Tisztelettel, 

MTVA Sajtóosztály

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Tisztelt Szigetvári Viktor!

Az Ön által 2016. május 31. napján a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap részére megküldött megkeresésével kapcsolatosan az
alábbiakról tájékoztatom.

Megkeresésében az alábbiakat kérte:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
American Appraisal Magyarország Vagyonértékelő Kft.-nek az MTVA részére
készített vagyonértékelését, amelyben az Új Média és Teletext Kft. által
2014 májusában megvásárolt 110 internetes oldal és domain név és azok
üzemeltetési szerződését mint immateriális javak piaci értékét vizsgálta.

Kérem továbbá, hogy szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni
részemre az Új Média és Teletext Kft. és a Magyar Híradó Kft. között
létrejött, a 110 domain és weboldal megvételére vonatkozó szerződést,
valamint az üzemeltetési szerződést, melyet a fenti weboldalak
üzemeltetésre kötöttek.”

Megkeresésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom:

1)     Tájékoztatom, hogy az Ön által kért szakértői véleményt nem áll
módunkban Ön részére megküldeni, mivel az a Polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény2:47. § alapján üzleti titoknak minősül. Továbbá az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján sem minősül nyilvános
adatnak, információnak a kért dokumentum.

2)     Megkeresése második bekezdésében foglaltak kiadására az MTVA
illetékességgel nem rendelkezik, ezért kérem, hogy adatigénylésével az
illetékes társaságot szíveskedjen megkeresni.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá
(5) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) bejelentést tehet
a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében, a közérdekű adatok
vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban bekövetkezett jogsérelemre, vagy
annak közvetlen veszélyére hivatkozással.

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye
elutasítása miatt bírósághoz fordulhat. A pert igénye elutasításának
közlésétől számított harminc napon belül kell a Fővárosi Törvényszéken
megindítani a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal szemben.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és jelen tájékoztatásom
átvételéről szóló visszajelzését.

Tisztelettel:

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

 

 

 

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
American Appraisal Magyarország Vagyonértékelő Kft.-nek az MTVA részére
készített vagyonértékelését, amelyben az Új Média és Teletext Kft. által
2014 májusában megvásárolt 110 internetes oldal és domain név és azok
üzemeltetési szerződését mint immateriális javak piaci értékét vizsgálta.

Kérem továbbá, hogy szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni
részemre az Új Média és Teletext Kft. és a Magyar Híradó Kft. között
létrejött, a 110 domain és weboldal megvételére vonatkozó szerződést,
valamint az üzemeltetési szerződést, melyet a fenti weboldalak
üzemeltetésre kötöttek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 31.

Üdvözlettel:

Szigetvári Viktor

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szigetvári Viktor:
Csak a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei