Egyes szerződések másolata

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Export-Import Bank Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt Magyar Export-Import Bank Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi napokon az alábbi szerződéses partnerekkel kötött szerződéseket:

1. 2016.04.22., R and R Bt., 10 millió Ft
2. 2016.04.13., Hyperion Holding Kft., 8 millió Ft
3. 2016.05.31., Kavosz Zrt., 8 millió Ft
3. 2016.07.04., Flash'4 Számítástechnikai Kft., 6,5 millió Ft
4. 2016.07.27., Kavosz Zrt., 2 millió Ft
5. 2016.09.14., Magno Studio Kft., 11 millió Ft
6. 2016.09.14. Top-Movies Kft., 10 millió Ft
7. 2016.10.17., Net Media Zrt., 6 millió Ft
8. 2015.12.30., Chapo Kft., 8 millió Ft
9. 2015.12.07., Flash'4 Kft., 6,5 millió Ft

A fenti felsorolásban szereplő dátum minden egyes sorban a szerződés aláírásának dátuma, a cégnév a Magyar Export-Import Bank Zrt. szerződéses partnerének megnevezése, az összeg pedig a nettó szerződéses érték.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 6.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: EXIMBANK - Hungary


Attachment Chapo 20151230.pdf
107K Download View as HTML

Attachment Flash 20151207.pdf
654K Download View as HTML

Attachment Flash 20160704.pdf
652K Download View as HTML

Attachment Hyperion 20160411.pdf
130K Download View as HTML

Attachment Kavosz 20160531.pdf
138K Download View as HTML

Attachment Kavosz 20160727.pdf
373K Download View as HTML

Attachment Magno Studio 20160914.pdf
135K Download View as HTML

Attachment Net Media 20161017.pdf
580K Download View as HTML

Attachment Rozsi es Rebecca.pdf
134K Download View as HTML

Attachment Top Movies 20160914.pdf
128K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Hivatkozással alábbi levelükre, csatoltan küldjük a kért közérdekű adatokat tartalmazó dokumentumokat, mely válaszunk adminisztrációs okokból nem került kiküldésre a kért időn belül.
Megértésüket és türelmüket köszönjük,
Tisztelettel:
Magyar Export-Import Bank Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Magyar Export-Import Bank Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei