Egyes Z30 zónázó vonatok önköltsége 2019.11.06-án

Szabó Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szabó Gábor

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2019.11.06-án Budapest-Déli pályaudvar és Székesfehérvár között közlekedő
- 06:10-07:09 Z30 vonatnak mennyi az önköltsége Ft-ban kifejezve?
- 10:10-11:09 Z30 vonatnak mennyi az önköltsége Ft-ban kifejezve?
- 13:10-14:09 Z30 vonatnak mennyi az önköltsége Ft-ban kifejezve?
- 15:10-16:09 Z30 vonatnak mennyi az önköltsége Ft-ban kifejezve?

2019.11.06-án Székesfehérvár és Budapest-Déli pályaudvar között közlekedő
- 06:48-07:49 Z30 vonatnak mennyi az önköltsége Ft-ban kifejezve?
- 09:48-10:49 Z30 vonatnak mennyi az önköltsége Ft-ban kifejezve?
- 12:48-13:49 Z30 vonatnak mennyi az önköltsége Ft-ban kifejezve?
- 15:48-16:49 Z30 vonatnak mennyi az önköltsége Ft-ban kifejezve?

8 db számot várok a kipontozott részre beírva az alábbiak szerint.

2019.11.06-án Budapest-Déli pályaudvar és Székesfehérvár között közlekedő
06:10-07:09 Z30 vonatnak az önköltsége ...... Ft.
10:10-11:09 Z30 vonatnak az önköltsége ...... Ft.
13:10-14:09 Z30 vonatnak az önköltsége ...... Ft.
15:10-16:09 Z30 vonatnak az önköltsége ...... Ft.

2019.11.06-án Székesfehérvár és Budapest-Déli pályaudvar között közlekedő
06:48-07:49 Z30 vonatnak az önköltsége ...... Ft.
09:48-10:49 Z30 vonatnak az önköltsége ...... Ft.
12:48-13:49 Z30 vonatnak az önköltsége ...... Ft.
15:48-16:49 Z30 vonatnak az önköltsége ...... Ft.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 6.

Üdvözlettel:

Szabó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Társaságunkhoz 2019.11.06-i napon beérkezett közérdekű adatigényével kapcsolatban Társaságunk a következő választ adja.

2019.11.06-án Budapest-Déli pályaudvar és Székesfehérvár között közlekedő
06:10-07:09 Z30 vonatnak az önköltsége 271.820 Ft.
10:10-11:09 Z30 vonatnak az önköltsége 277.322 Ft.
13:10-14:09 Z30 vonatnak az önköltsége 276.578 Ft.
15:10-16:09 Z30 vonatnak az önköltsége 273.649 Ft.

2019.11.06-án Székesfehérvár és Budapest-Déli pályaudvar között közlekedő
06:48-07:49 Z30 vonatnak az önköltsége 282.387 Ft.
09:48-10:49 Z30 vonatnak az önköltsége 273.724 Ft.
12:48-13:49 Z30 vonatnak az önköltsége 274.891 Ft.
15:48-16:49 Z30 vonatnak az önköltsége 282.232 Ft.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Gábor:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei