Egyetemek KEHI ellenőrzése

Unyatyinszki György küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kormányzati Ellenőrzési Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Unyatyinszki György

Tisztelt Kormányzati Ellenőrzési Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a KEHI mely Magyarországon működő felsőoktatási intézmények gazdálkodását vizsgálta az elmúlt öt évben, a vizsgált időtartam megjelölésével. Kérem küldje meg részemre ezen vizsgálatok eredményeként született jelentéseket, különösen a 355/2011. (XII. 30.) kormányrendelet 31. §-a szerinti jelentéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. szeptember 29.

Üdvözlettel:

Unyatyinszki György
szerkesztő
Átlátszó Oktatás

Hivatkozása ide

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal


Attachment Unyatyinszki Gy rgy r r sz re.pdf
337K Download View as HTML


Tisztelt Szerkesztő Úr!

Alábbi megkeresésére hivatkozással, mellékelten megküldöm a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal válaszát.

Tisztelettel:

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Unyatyinszki György:
Csak a(z) Kormányzati Ellenőrzési Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Egyetemek KEHI ellenőrzése

A(z) Kormány részére Unyatyinszki György által

HÖK ellenőrzése

A(z) Semmelweis Egyetem részére Vámosi Zsombor által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei