Egyetemi vezető tisztviselők telefonköltsége

Szabó János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylést elutasította a(z) Semmelweis Egyetem.

Feladó: Szabó János

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,hogy 2012. január 1-je és 2015. december 31-e közötti időszakban:

Havi bontásban mennyi közpénzt költött az egyetem a vezetői és magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottak telefon- és internetszámláira? A kérés minden vezetői és magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottra vonatkozik, aki egyetemi közpénzen fenntartott mobiltelefonnal vagy előfizetéssel rendelkezett vagy az időszak bármely részében.
Igényelt adatok:
1) a vezetői és magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott neve;
2) a vezetői és magasabb vezetői megbízások felsorolása, illetve az, hogy ezek melyik munkakörben és milyen időtartamban voltak vagy vannak érvényben;
3) a vezetői és magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottak telefon és internetköltsége havi bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 26.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

7775-7/KSJIF/2016.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Tájékoztatom a Semmelweis Egyetem vezetői és magasabb vezetői megbízással
rendelkező közalkalmazottai telefon- és internetköltségeire vonatkozó
adatigénylése kapcsán, hogy a kért adatszolgáltatás jelentős terjedelme
és a munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevétele miatt jelentős
költségvonzattal jár, ezért az Infotv. 29. § (3) - (6) bekezdései alapján
költségtérítést kívánok megállapítani. A költségtérítés mértékét pontosan
meghatározni nem lehetséges, ezért kizárólag egy hozzávetőleges érték
közlése áll módomban. A pontos összeg meghatározása az adatszolgáltatás
teljesítését követően, a már elvégzett feladatok arányában lehetséges.
 
A költségtérítést eredményezi, hogy egyrészt a kért adatok nem állnak
maradéktalanul rendelkezésre, ezért azokat a szolgáltatóktól szükséges
bekérni, másrészt a bekért adatok és a rendelkezésre álló adatok is
további kigyűjtést, elemzést igényelnek. (A szolgáltató kizárólag
ügyfélszám alapján tud adatot szolgáltatni, melyek
ügyfélszámonként 1000-2500 hívószámot tartalmaznak. Ezen adatokból kell
kiszűrni a vezetői és magasabb vezetői megbízással rendelkező személyekhez
tartozó hívószámokat, 3 évre visszamenőleg, havi bontásban, a Semmelweis
Egyetem valamennyi szervezeti egysége tekintetében.) A Semmelweis Egyetem
kiterjedt szervezeti felépítésére (közel 150 szervezeti egység), valamint
a 3 éves időtartamra tekintettel olyan mértékű adatot szükséges
feldolgozni, amely az alaptevékenység ellátása mellett több
közalkalmazott, több hetes munkáját venné igénybe.
 
Erre tekintettel a munkaerő-ráfordítás költsége több százezer forintos
költséget eredményez. Amennyiben adatigénylését fenntartja pontos
kalkulációt küldünk a költségtérítés mértékére vonatkozóan.
 
Fentiek alapján kérem nyilatkozzon, hogy az adatigénylését fenntartja-e.
Amennyiben igénylését fenntartja az adatigénylés teljesítésre nyitva álló
határidőt további 15 nappal meghosszabbítom.
 
Köszönettel és Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

>>> Szabó János<[FOI #6022 email]> 2016.01.26. 9:57
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,hogy 2012.
január 1-je és 2015. december 31-e közötti időszakban:

Havi bontásban mennyi közpénzt költött az egyetem a vezetői és magasabb
vezetői megbízással rendelkező  közalkalmazottak telefon- és
internetszámláira? A kérés minden  vezetői és magasabb vezetői megbízással
rendelkező  közalkalmazottra vonatkozik, aki egyetemi közpénzen
fenntartott mobiltelefonnal vagy előfizetéssel rendelkezett vagy  az
időszak bármely részében.
Igényelt adatok:
1) a vezetői és magasabb vezetői megbízással rendelkező  közalkalmazott
neve;
2) a vezetői és magasabb vezetői megbízások felsorolása, illetve az, hogy
ezek melyik munkakörben és milyen időtartamban voltak vagy vannak
érvényben;
3)  a vezetői és magasabb vezetői megbízással rendelkező  közalkalmazottak
telefon és internetköltsége havi bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 26.

Üdvözlettel:

Szabó János

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #6022 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó János

Tisztelt Dr. Kovács Zsolt!

Ezúton nyilatkozom, hogy az adatigénylését fenntartom.

Kérem, hogy a költségtérítés mértékére vonatkozó kalkulációban tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment K lts gt r t s vezet i megb z ssal rendelkez k telef
855K Download View as HTML

Attachment Vev r gz t bet lt t bla.xlsx
23K Download View as HTML


7775-14/KSJIF/2016.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Mellékelten megküldöm az adatigénylés kapcsán felmerült költségtérítésről
szóló pontos kalkulációt. A kalkuláció kizárólag a munkaerő-ráfordítás
költségét tartalmazza, tekintettel arra, hogy az adatigénylés kapcsán
költségként kizárólag az merült fel.
 
Kérem, hogy tájékoztatni szíveskedjen, hogy a költségtérítés
megfizetésének milyen módon kíván eleget tenni. A költségtérítés összege a
Semmelweis Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla
10032000-00282819-00000000 számú bankszámlájára, átutalással, továbbá
készpénzátutalási megbízással, valamint a Semmelweis Egyetem által
kiállított készpénzfizetési számla alapján készpénzben, a pénztárban
fizethető meg. Átutalás esetén a közlemény rovatban kérem, hogy a
„közérdekű_7775/KSJIF/2016.” kifejezést feltüntetni szíveskedjen.
 
Mellékelten küldöm továbbá a vevőrögzítő táblát, melyet kérem, hogy
kitöltve visszaküldeni szíveskedjen, a számlát ugyanis kizárólag az abban
megadott adatok birtokában áll módunkban kiállítani.
 
Az adatigénylést az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján a költségtérítés
megfizetését követő 15 napon belül teljesítem.
 
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó János

Tisztelt Dr. Kovács Zsolt!

Köszönöm a levelét, azonban ahhoz, hogy a költségtérítésről szóló kalkulációjuk értelmezhető legyen, tudnom kellene, hogy mely adatok előállítására és csoportosjtására van szüksége a Semmelweis Egyetem Műszaki Főigazgatóságának összesen 36 munkaórára!

Az előző 7775-7/KSJIF/2016. számú levelében úgy fogalmazott:
"A költségtérítést eredményezi, hogy egyrészt a kért adatok nem állnak maradéktalanul rendelkezésre, ezért azokat a szolgáltatóktól szükségesbekérni, másrészt a bekért adatok és a rendelkezésre álló adatok is további kigyűjtést, elemzést igényelnek. (A szolgáltató kizárólag ügyfélszám alapján tud adatot szolgáltatni, melyek ügyfélszámonként 1000-2500 hívószámot tartalmaznak. Ezen adatokból kell kiszűrni a vezetői és magasabb vezetői megbízással rendelkező személyekhez tartozó hívószámokat, 3 évre visszamenőleg, havi bontásban, a Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egysége tekintetében."

A fentiek ismeretében, jól értem, hogy a Semmelweis Egyetem nincs tisztában azzal, hogy melyik egyetemi vezető tisztviselő melyik mobiltelefont és mennyi közpénzből használja vagy használta?

Válaszát előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

7775-18/KSJIF/2016.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Az Ön által kért adatok az Ön által kért formában nem állnak az Egyetem
rendelkezésére, azokat kizárólag a korábbi levelemben meghatározottak
szerint áll módunkban összegyűjteni. Az Egyetemnek nincs jogszabályi
kötelezettsége olyan központi nyilvántartás vezetésére, amely a vezetői,
illetve magasabb vezetői megbízással rendelkező személyek
telefonköltségeit tartalmazza havi bontásban, ugyanakkor természetesen az
Egyetem összességében tisztában van azzal, hogy milyen összeg kerül
kifizetésre a telefonköltségekre.
 
A mobiltelefonok előfizetője az Egyetem - tehát nem névre szóló
előfizetések vannak - , a telefonköltségek kifizetése pedig nem az
Egyetem, hanem a szervezeti egységek hatásköre és feladata, amely
így tovább nehezíti az adatok összegyűjtésének folyamatát. A szolgáltató
kizárólag ügyfélszámonként - amely ezres nagyságrendben tartalmaz
hívószámokat- tudja megadni a korábbi évek telefonköltségeit, amelyből
aztán a szervezeti egységek bevonásával szükséges kiválogatni a vezetői és
magasabb vezetői megbízással rendelkező személyekhez tartozó
telefonszámokat és a telefonszámokhoz tartozó havi költségeket.
 
Mindezek alapján az adatigénylés teljesítése egyértelműen az Egyetem
alaptevékenységeinek ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, így azzal máshonnan meg nem térülő költségek
merülnek fel.
 
Fentiekre figyelemmel kérem, hogy a korábbi levelemben foglaltak szerint
nyilatkozni szíveskedjen, hogy a költségtérítés megfizetésének milyen
módon kíván eleget tenni.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó János:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Vezetői megbízások

A(z) Semmelweis Egyetem részére Kovács Ádám által

Ellenőrzési dokumentumok

A(z) Semmelweis Egyetem részére Csalami Ádám által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei