EGYH-KCP-16-P-0127 Elméletek az emberiség eredetéről történelemóra

Waldmann Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést BGA Zrt. Egyházi támogatások alosztály részére

BGA Zrt. Egyházi támogatások alosztály nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Waldmann Tamás

Delivered

Tisztelt BGA Zrt. Egyházi támogatások alosztály!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Magyarországi Református Egyház EGYH-KCP-16-P-0127 projektjének keretében fejlesztett "Elméletek az emberiség eredetéről" történelemóra (http://teszt.reftantar.hu/temacsomag/?id..., mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával készült (https://youtu.be/Fx_7b3Va4Pw?t=5720) milyen mértékű támogatást kapott az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részéről.
Ellenőrizte-e a Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, hogy a mintaórán elhangzott állítások összhangban vannak-e a Nemzeti alaptantervvel és tudományos konszenzussal?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 29.

Üdvözlettel:

Waldmann Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Waldmann Tamás

Delivered

Tisztelt BGA Zrt. Egyházi támogatások alosztály!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

hogy a Magyarországi Református Egyház EGYH-KCP-16-P-0127 projektjének keretében fejlesztett "Elméletek az emberiség eredetéről" történelemóra (http://teszt.reftantar.hu/temacsomag/?id..., mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával készült (https://youtu.be/Fx_7b3Va4Pw?t=5720) milyen mértékű támogatást kapott az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részéről.
Ellenőrizte-e a Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, hogy a mintaórán elhangzott állítások összhangban vannak-e a Nemzeti alaptantervvel és tudományos konszenzussal?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 16.

Üdvözlettel:

Waldmann Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Hévei Rita
BGA Zrt. Egyházi támogatások alosztály

Tisztelt Waldmann Tamás Úr!

Erdélyi Rudolf Zalán vezérigazgató úr megbízásából ezúton tájékoztatom, hogy a Magyarországi Református Egyház részére az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1813/2016. (XII.20.) Korm. határozat 1.000.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított egyházi tankönyvfejlesztés céljára.
A kedvezményezett a támogatást, a jelenleg elfogadott megvalósítási időszak szerint, 2016. január 1. és 2021. december 31. között használhatja fel. A támogatás felhasználásáról 2022. február 28. napjáig kell végelszámolás keretében részletes szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtania. Figyelemmel arra, hogy az Ön által feltett kérdéssel kapcsolatosan a beszámolási dokumentumok még nem állnak a rendelkezésünkre, azokat értelemszerűen kiadni sem tudjuk.

Tisztelettel:

Hévei Rita
titkárságvezető
Vezérigazgatói Kabinet
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 70.
Tel.: +36 1 896 0612
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Waldmann Tamás:
Csak a(z) BGA Zrt. Egyházi támogatások alosztály munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei