Egyoldalúan félretájékoztató fizetett sajtóközlemény megjelenésének körülményei

Pifkó Krisztián küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Egészségfejlesztési Intézet részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Pifkó Krisztián

Tisztelt Országos Egészségfejlesztési Intézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2015. november 9-én, a life.hu oldalán megjelent "Kiderült! Az elektronikus cigaretta is káros az egészségre!" című fizetett sajtóközlemény az Önök intézményének, vagy intézményük valamelyik osztályának közvetett vagy közvetlen megbízásából jelent-e meg?
(http://www.life.hu/drlife/20151109-az-el...

Amennyiben igen, úgy:

1. Intézményük melyik osztályának megbízásából jelent meg a fent nevezett írás?
2. Mennyibe került fent nevezett írás leközlése?

Ahogy az írás végén is olvasható, "A cikk megjelenését a Széchenyi 2020 program támogatta.", ennek fényében:

3. Melyik Széchenyi 2020 pályázat keretében valósult meg ez a támogatás?
4. A pályázat mely céljaival van összhangban fent nevezett cikk leközlése?

Továbbá:

5. A cikk miért hagyta figyelmen kívül azt a több tucat nyilvánosan elérhető kutatási anyagot, amely a cikkben megfogalmazottak ellenkezőjére szolgál bizonyítékul?
6. Hogyan fér össze véleményük szerint intézményük célkitűzéseivel a tények nem teljes valójukban történő, a rendelkezésre álló kutatási anyagok közül kizárólag a negatív példákat megemlítő, elferdített tömegtájékoztatás?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 11.

Üdvözlettel:

Pifkó Krisztián

Hivatkozása ide

Feladó: NEFI Sajtó

Tisztelt Pifkó Krisztián!

2015. november 11. napon elektronikus levélben benyújtott megkeresésével
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

1. Intézményük melyik osztályának megbízásából jelent meg a fent nevezett
írás?
A life.hu-n megjelent cikk a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet
TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 számú „Népegészségügyi kommunikáció
fejlesztése” című kiemelt projekt megbízásából jelent meg.

2. Mennyibe került fent nevezett írás leközlése?
A szerkesztőségi cikk bruttó ára 88.900 Ft.

Ahogy az írás végén is olvasható, "A cikk megjelenését a Széchenyi 2020
program támogatta.", ennek fényében:

3. Melyik Széchenyi 2020 pályázat keretében valósult meg ez a támogatás?

Lásd az első kérdésre adott választ.

4. A pályázat mely céljaival van összhangban fent nevezett cikk leközlése?

A projekt alapvető célja, hogy a javuljanak a magyar lakosság
egészségmutatói, egészségműveltsége. A dohányzás elleni küzdelem, a
leszokásra való ösztönzés témája a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet
számos kampányában megjelent.

Továbbá:

5. A cikk miért hagyta figyelmen kívül azt a több tucat nyilvánosan
elérhető kutatási anyagot, amely a cikkben megfogalmazottak ellenkezőjére
szolgál bizonyítékul?
6. Hogyan fér össze véleményük szerint intézményük célkitűzéseivel a
tények nem teljes valójukban történő, a rendelkezésre álló kutatási
anyagok közül kizárólag a negatív példákat megemlítő, elferdített
tömegtájékoztatás?

Intézetünk a rendelkezésre álló legfrissebb nemzetközi kutatások, adatok
áttekintése alapján alakította ki szakmai álláspontját az e-cigarettával
kapcsolatban, amelyről részletesebben az alábbi összefoglalóból
tájékozódhat:
[1]http://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszo...

Üdvözlettel:
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Mihók Sándor hozzászólt ()

Mekkora kamu. Nem válaszolták meg, miert szubjektív, az e-cigarettát szörnynek beállító kutatásokat használtak csak fel. Igaz ebből elég kevés van mert 95%-ban pozitiv eredményeket találnak a kutatók...lásd Anglia, ahol kifejezetten ajánlják a dohányzás helyett....

Link to this

Feladó: Pifkó Krisztián

Tisztelt Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet!

Tisztelettel megköszönöm kérdéseimre adott válaszaikat, rendkívül gondolatébresztő volt.

Üdvözlettel:,

Pifkó Krisztián

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pifkó Krisztián:
Csak a(z) Országos Egészségfejlesztési Intézet munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei