Egyszerűsített honosítás keretében magyar állampolgárságot kapott személyek száma

Ténytár küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Ténytár

Tisztelt Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre hányan és hol adtak be egyszerűsített honosítási kérelmet, illetve ebből hányan és hol kapták meg a magyar állampolgárságot a 2011-2012-2013-as évben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 20.

Üdvözlettel:

Ténytár

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat


Attachment image001.jpg
11 Download

Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML


 

 

 

[1]címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

 

 

 

Iktatószám: XVII/93/2/(2013)

Ténytár

Tárgy: kedvezményes honosítással kapcsolatos adatigénylés

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatójához, dr.
Végh Zsuzsannához megküldött közérdekűadat-igénylésével kapcsolatban, mint
az illetékes Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a mellékelt
tájékoztatást adjuk.

Tisztelettel:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ténytár

Tisztelt Közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján kérjük, hogy – mint közérdekű adatról – szíveskedjenek tájékoztatni arról, hogy az egyszerűsített honosítás új, 2011. január 1-jétől hatályos szabályai alapján, a 2011. január 1-jét követően honosított magyar állampolgárok közül a hatályos szabályozás alapján hány új állampolgár rendelkezik az országgyűlési képviselők választásán választójoggal? Kérem, hogy a választópolgárok számát az állandó – akár magyarországi, akár külföldi –lakhelyük szerinti ország és település bontásában szíveskedjenek közölni

Üdvözlettel:

Ténytár

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat


Attachment image001.jpg
11 Download

Attachment XVII 100 4 2013 valasztojog 20130419.pdf
11 Download View as HTML


 

 

 

 

[1]címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

 

 

Iktatószám: XVII/100/4/(2013)

Ténytár

E-mail: [2][FOI #936 email]

Tárgy: adatigénylés az egyszerűsített honosítással szavazati jogot
szerzettek számáról

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott adatigénylésében arról kér tájékoztatást, hogy a 2011.
január 1-jét követően honosított magyar állampolgárok közül a hatályos
szabályozás alapján hány új állampolgár rendelkezik az országgyűlési
képviselők választásán választójoggal. Tájékoztatásunk levelünkhöz
mellékelten elérhető.

 

 

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ténytár

Tisztelt Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján kérjük, hogy – mint közérdekű adatról – szíveskedjenek tájékoztatni arról, hogy az egyszerűsített honosítás új, 2011. január 1-től hatályos szabályai alapján, a 2011. január 1-t követően honosított magyar állampolgárok közül a hatályos szabályozás hány olyan állampolgár van, aki 2012. április 1-én 17 éves, vagy annál idősebb?

Kérem, hogy a 2013. április 1-jén 17 évnél idősebb választópolgárok számát az állandó – akár magyarországi, akár külföldi – lakhelyük szerinti ország és település bontásában szíveskedjenek közölni.

Tájékoztatom, hogy az állampolgárok számával kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalást kértük, amely a NAIH-767-2/2013/V. számú állásfoglalásában a következőket emelte ki:

„...Az egyszerűsített honosítási kérelmekkel kapcsolatos ... adatok – az Infotv. 3. § 5. pontja alapján – közérdekű adatoknak minősülnek. Ezek a statisztikai információk azonban nem tartoznak a Miniszterelnökségnek az adatigénylést elutasító levelében említett, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá. … A Hatóság ezért azt javasolja, hogy közérdekű adatigénylésével forduljon a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz, vagy a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársághoz.”

A fentiekre tekintettel kérjük adatigénylésünk teljesítését.

Üdvözlettel:

Ténytár

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat


Attachment image001.jpg
11 Download

Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML


 

 

[1]címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

 

 

 

Ténytár

részére

Tárgy: adatigénylés az egyszerűsített honosítással szavazati jogot
szerzettek számáról

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a Miniszterelnökség és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
részére nyújtott be adatigénylést, amelyekben arról kér tájékoztatást,
hogy a 2011. január 1-jét követően honosított magyar állampolgárok közül a
hatályos szabályozás szerint hány olyan állampolgár van, aki 2012. április
1-jén 17 éves, vagy annál idősebb, illetve ezen választópolgárok lakóhely
szerint hogyan oszlanak meg.

Az adatigényléseket a Miniszterelnökség és a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal továbbította a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium részére. Adatigénylésével kapcsolatban a mellékelt
tájékoztatást adjuk.

Tisztelettel:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat


Attachment image001.jpg
11 Download

Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML


 

 

[1]címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

 

 

 

Ténytár

részére

Tárgy: adatigénylés az egyszerűsített honosítással szavazati jogot
szerzettek számáról

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a Miniszterelnökség és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
részére nyújtott be adatigénylést, amelyekben arról kér tájékoztatást,
hogy a 2011. január 1-jét követően honosított magyar állampolgárok közül a
hatályos szabályozás szerint hány olyan állampolgár van, aki 2012. április
1-jén 17 éves, vagy annál idősebb, illetve ezen választópolgárok lakóhely
szerint hogyan oszlanak meg.

Az adatigényléseket a Miniszterelnökség és a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal továbbította a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium részére. Adatigénylésével kapcsolatban a mellékelt
tájékoztatást adjuk.

Tisztelettel:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ténytár:
Csak a(z) Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei