Egyszerűsített honosítás

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Külügyminisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Külügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a kedvezményes honosítással kapcsolatos költségek tételes listáját 2011 január 1.-től 2012 decemberéig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. december 6.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Közkapcsolati Iroda
Külügyminisztérium

Tisztelt Sipos úr!
 
Közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérelmét a Külügyminisztérium megkapta,
a vonatkozó ügyintézés a mai napon elkezdődött.
 
Üdvözlettel:
 
Gergály-Lukács Éva ov.
a Közkapcsolati Iroda vezetője
 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű Adatigénylések
Külügyminisztérium

Sipos Zoltán úr részére

E-mail: [FOI #548 email] 

 

Tisztelt Sipos úr!

 

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kérésére válaszul szeretnénk
arról tájékoztatni, hogy a kormány a Külügyminisztérium részére az
egyszerűsített honosításhoz kapcsolódó feladatok ellátására a vonatkozó
kormányhatározatokban az alábbi kiadásokra teremtett fedezetet: 

 

2011-ben

Az állampolgársági eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok végrehajtásához
szükséges költségvetési forrás biztosításáról szóló 1135/2011. (V.2.)
Kormány határozat alapján a Külügyminisztérium fejezet 1.210,9 millió
forint többlettámogatásban részesült.

 

Külügyminisztérium központi igazgatása cím

A cím részére összesen 26,2 millió forint (személyi juttatás: 9,4 millió
forint, járulék: 2,5 millió forint, dologi kiadások: 14,3 millió forint)
támogatás került jóváhagyásra. A határozat a minisztérium igazgatási
létszámának 3 fővel történő emeléséről is döntött.

 

Külképviseletek igazgatása cím

A cím részére összesen 1.184,7 millió forint (személyi juttatás: 597,3
millió forint, járulék: 161,3 millió forint, dologi kiadások: 338,7 millió
forint, intézményi beruházások: 87,4 millió forint) támogatás került
jóváhagyásra. A határozatban a kormány a külképviseletek létszámának 103
fővel történő megemeléséről döntött.

 

2012-ben

Az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó feladatok költségvetési
forrásának biztosításáról szóló 1164/2012. (V. 18.) Korm. határozat
alapján a Külügyminisztérium fejezet 1.967,6 millió forint támogatásban
részesült.

 

Külügyminisztérium központi igazgatása cím

A határozat személyi juttatásra 22,0 millió forint, járulékra 5,7 millió
forint összegben biztosított támogatást, a minisztérium igazgatási
létszámának 10 fővel történő megemeléséről döntött.

 

Külképviseletek igazgatása cím

A határozat személyi juttatásra 917,8 millió forint, munkaadókat terhelő
járulékokra 247,6 millió forint támogatást biztosított. A határozatban a
kormány a külképviseletek létszámának 61 fővel történő megemeléséről
döntött.

A határozat a Külképviseletek igazgatása címen dologi kiadásokra 624,0
millió Ft-ot, intézményi beruházás kiemelt előirányzatra pedig 150,5
millió Ft-ot biztosított.

 

További kérdések esetén készséggel állunk rendelkezésére.

Szeretném egyben tájékoztatni arról, hogy a közérdekű adatok igénylésére
vonatkozó elektronikus úton küldött megkereséseket a Külügyminisztérium
2012. december 12-t követően a [1][email address] e-mail címen fogadja.

 

Üdvözlettel:

 

Gergály-Lukács Éva

osztályvezető

a Közkapcsolati Iroda vezetője

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Külügyminisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adományok listája

A(z) Külügyminisztérium részére Sipos Zoltán által

Az EMNT Egyesület támogatása

A(z) Külügyminisztérium részére Sipos Zoltán által

Adományok listája

A(z) Külügyminisztérium részére Sipos Zoltán által

Romániai földvásárlás

A(z) Külügyminisztérium részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei