Egyszerűsített honosítási adatok területi bontásban

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a) a 2011. január 1-jétől 2014. augusztus 31-ig benyújtott sikeres, illetve elutasított egyszerűsített honosítási kérelmek számát a kérelem benyújtásának helye (az azt érkeztető közigazgatási szerv megjelölése) szerinti bontásban,
b) a 2011. január 1-jétől 2014. augusztus 31-ig lefolytatott egyszerűsített honosítási eljárások számát az állampolgársági eskü letételének helye szerinti bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. szeptember 18.

Üdvözlettel:

dr. Bodoky Tamás Richárd
ügyvezető
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: BAH
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tisztelt dr. Bodoky Tamás Richárd!

Hivatalunkhoz érkezett egyszerűsített honosításra vonatkozó adatigénylésével
kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a kért adatok kigyűjtése folyamatban van.
Tekintettel a leválogatandó adat mennyiségére a válaszig szíves türelmét
kérjük.
Megértését köszönjük!

Üdvözlettel,

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

----- Original Message -----
From: "Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft."
<[FOI #3103 email]>
To: "KözAdat requests at BÁH" <[BÁH request email]>
Sent: Thursday, September 18, 2014 11:30 AM
Subject: Közérdekűadat igénylés - Egyszerűsített honosítási adatok területi
bontásban

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: BAH
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal


Attachment UTF 8 Q atlatszo.hu 5Fv C3 A1lasz EHI statiszti UTF 8 Q ka.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 Q atlatszo.hu 5Fv C3 A1lasz EHI statiszti UTF 8 Q ka.xls
11 Download View as HTML


Tisztelt Uram!

Mellékelten küldjük Hivatalunk válaszát.

Üdvözlttel,

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Főigazgatói Titkárság

----- Original Message -----
From: "Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft."
<[FOI #3103 email]>
To: "KözAdat requests at BÁH" <[BÁH request email]>
Sent: Thursday, September 18, 2014 11:30 AM
Subject: Közérdekűadat igénylés - Egyszerűsített honosítási adatok területi
bontásban

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei