Együttműködés létrejötte Székely Sándorral 2016 és 2017 között

Siklós Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Eötvös Loránd Tudományegyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Siklós Katalin

Delivered

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

azokat a dokumentumokat (amennyiben léteznek ilyenek), melyek igazolják, hogy egy Székely Sándor nevű férfi 2016 és 2017 között
- az ELTE bármely karával együttműködött (vendégelőadóként, vagy bármilyen más formában)
- az ELTE Pszichológiai tanszékével együttműködött (előadóként, vizsgálati alanyként vagy más formában).
Illetve szíveskedjen tájékoztatni bármely írásos vagy szóbeli megbeszélésről, mely a fent említett személy és az ELTE között zajlott ebben az időszakban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 6.

Üdvözlettel:

Siklós Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: ELTE Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda


Attachment pkcdmliehkebpfkh.jpg
4K Download


0412

  [1]cimer_szin

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Rektori Kabinet

Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda

 

 

 

Siklós Katalin  részére

e-mailen:  [2]<[FOI #10985 email]>

       Ikt.sz.: ----

                                                                                                                            
Hiv. sz.: ----

                                                                                                                            
Melléklet: ----

                                                                                                                            

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Ön az alábbi megkereséssel fordult az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez:

 

„ Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azokat a dokumentumokat (amennyiben léteznek ilyenek), melyek igazolják, hogy egy Székely Sándor nevű férfi 2016 és 2017 között

- az ELTE bármely karával együttműködött (vendégelőadóként, vagy bármilyen
más formában)

- az ELTE Pszichológiai tanszékével együttműködött (előadóként, vizsgálati
alanyként vagy más formában).

Illetve szíveskedjen tájékoztatni bármely írásos vagy szóbeli
megbeszélésről, mely a fent említett személy és az ELTE között zajlott
ebben az időszakban.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel..”

 

Az Infotv. 3. § 5. pontja alapján tájékoztatom, hogy 2016-2017 között
Székely Sándor nevű személy nem állt közalkalmazotti vagy egyéb más
munkavégzésre irányuló jogviszonyban az ELTÉ-vel.

 

 

 

Budapest, 2018. május 16.

Üdvözlettel:

dr. Rigó Kinga sk.

adatvédelmi felelős

 

 

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - Együttműködés létrejötte
Székely Sándorral 2016 és 2017 között
Dátum: Sun, 06 May 2018 11:37:42 +0000
Feladó: Siklós Katalin [3]<[FOI #10985 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések ELTE adatgazdánál"
[4]<[ELTE request email]>

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

azokat a dokumentumokat (amennyiben léteznek ilyenek), melyek igazolják, hogy egy Székely Sándor nevű férfi 2016 és 2017 között
- az ELTE bármely karával együttműködött (vendégelőadóként, vagy bármilyen más formában)
- az ELTE Pszichológiai tanszékével együttműködött (előadóként, vizsgálati alanyként vagy más formában).
Illetve szíveskedjen tájékoztatni bármely írásos vagy szóbeli megbeszélésről, mely a fent említett személy és az ELTE között zajlott ebben az időszakban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 6.

Üdvözlettel:

Siklós Katalin

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[5][FOI #10985 email]

Ha a(z) Eötvös Loránd Tudományegyetem nem a(z) [6][ELTE request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[FOI #10985 email]
3. mailto:[FOI #10985 email]
4. mailto:[ELTE request email]
5. mailto:[FOI #10985 email]
6. mailto:[ELTE request email]
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Siklós Katalin:
Csak a(z) Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei