EHÖK elnöki pályázatok + kereset

G. Szabó Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szegedi Tudományegyetem részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: G. Szabó Dániel

Delivered

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2016-os SZTE EHÖK elnökválasztáshoz kapcsolódó alábbi dokumentumokat:
1 - az EHÖK elnöki tisztségre pályázó személyek pályázati anyagát,
2 - az EHÖK elnökválasztó üléséről készült jegyzőkönyvet,
3 - az EHÖK elnökválasztásról szóló határozatát.

4 - Kérem, hogy elektronikus másolatban küldje meg a Török Márk EHÖK elnök által az IKT/5-1459/2016. számú rektori határozattal (elnökválasztás megsemmisítése) szemben benyújtott keresetet és az egyetem erre válaszul beadott ellenkérelmét. Ha a perben egyéb iratokat is benyújtottak a felek a bíróságra, kérem, hogy azokat is küldje meg részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. október 15.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: G. Szabó Dániel

Delivered

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Érdeklődöm, hogy mikor küldik meg a kért adatokat.

Köszönöm:
G. Szabó Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: SZTE Kancellár
Szegedi Tudományegyetem


Attachment Megkeres sre v lasz.pdf
227K Download View as HTML


Tisztelt G. Szabó Dániel Úr!

 

Hivatkozással alábbi adatigénylésére, mellékelten megküldöm a Szegedi
Tudományegyetem válaszát.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Fendler Judit kancellár megbízásából

 

Széll Judit

kancellári referens

Szegedi Tudományegyetem

Kancellári Hivatal

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

[1][email address]

+36 62 342 300

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: G. Szabó Dániel

Delivered

Tisztelt Széll Judit!

Érdeklődni szeretnék, hogy mikor számíthatok a válaszukra?

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: G. Szabó Dániel

Delivered

Tisztelt SZTE Kancellár!

Kérem, hogy a kért adatokat küldjék meg, ellenkező esetben bírósághoz fogok fordulni.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: Fendler Judit Dr.
Szegedi Tudományegyetem

Tisztelt Uram! Remélem, a héten tudjuk küldeni. Üdvözlöm,

Dr. Fendler Judit
kancellár

Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
[email address]
tel.: 06 62 342 300

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: SZTE Kancellár
Szegedi Tudományegyetem


Attachment Papp Viola p ly zat.pdf
243K Download View as HTML

Attachment T r k M rk p ly zat.pdf
1.8M Download View as HTML

Attachment Jegyz k nyvi kivonat.pdf
113K Download View as HTML


Tisztelt G. Szabó Dániel Úr!

 

Hivatkozással alábbi levelére mellékelten megküldöm a 2016-os EHÖK elnök
választással kapcsolatban rendelkezésemre bocsátott iratokat.

Figyelemmel arra, hogy a 4. pontban kért dokumentumok döntés megalapozását
szolgáló iratoknak minősülnek, azt nem áll módomban kiadni az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. § (6) bekezdése értelmében.

 

Kérem a fentiekben leírtak szíves tudomásulvételét.

 

Türelmét utólag is megköszönve, Dr. Fendler Judit kancellár asszony
megbízásából: Lantos Ilona

 

 

 

 

 

Dr. Lantos Ilona

kancellári referens

 

Szegedi Tudományegyetem

Kancellári Kabinet

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

[1][email address]

+36 62 342 300

+36-30-299-3974 (70-458)

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Sehol sincs akkora svindli, mint a SOTE HÖK-ben, ahol még mindig Budai Marcell mozgatja a szálakat, s aki passzív jogviszonnyal elnök és szenátor maradt. Szóltak az egyetemnek:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

És a csatolmány: https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő G. Szabó Dániel:
Csak a(z) Szegedi Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei