Elektromos cigarettával kapcsolatos intézményi dokumentumok

Pifkó Krisztián küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Pifkó Krisztián

Tisztelt Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbiakat.

1.)
Intézményük minden, az "Az elektronikus cigaretták és a dohányzást imitáló elektronikus eszközök használatával járó kockázatok" című összefoglaló dokumentummal kapcsolatban folytatott kimenő és bejövő, elektronikus és papír alapú levelezésének elektronikus másolatát.

2.)
Intézményük minden, Balog Zoltán miniszter által benyújtott T/7404. számú, az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat e-cigaretta tárgykörét érintő kimenő és bejövő, elektronikus és papír alapú levelezésének elektronikus másolatát.

3.)
Intézményük minden egyéb, 2015. január elsejét követően íródott kimenő és bejövő, elektronikus és papír alapú levelezésének azon példányainak elektronikus másolatát, amelyekben szerepel az "elektromos cigaretta", vagy az "elektronikus cigaretta", vagy az "e-cigaretta", vagy a "dohányzást imitáló", vagy a "szopóka", vagy a "nikotin", vagy a "leszokás", vagy a "leszoktat" kifejezés, vagy ezek bármely, tetszőleges nyelvtani toldalékkal ellátott alakjai, kis és nagybetű különbségekre való tekintet nélkül.

4.)
Az intézményük birtokában lévő, Balog Zoltán miniszter által benyújtott T/7404. számú, az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat e-cigaretta tárgykörét érintő ülések, megbeszélések és egyeztetések alkalmával készült jegyzőkönyvek, emlékeztetők, vagy bármely más, az adott esemény során történtek bemutatására alkalmas dokumentumok elektronikus másolatát.

5.)
Az intézményük birtokában lévő, Balog Zoltán miniszter által benyújtott T/7404. számú, az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat e-cigaretta tárgykörét érintő pontjainak előkészítése és kidolgozása során készített vagy felhasznált munka- vagy háttéranyagok elektronikus másolatát.

6.)
Az intézményük birtokában lévő, az "Az elektronikus cigaretták és a dohányzást imitáló elektronikus eszközök használatával járó kockázatok" című összefoglaló dokumentumot készítő munkacsoport ülésein, megbeszélésein és egyeztetésein készült jegyzőkönyvek, emlékeztetők, vagy bármely más, az adott esemény során történtek bemutatására alkalmas dokumentumok elektronikus másolatát.

7.)
Az intézményük birtokában lévő minden egyéb, 2015. január elseje után keletkezett dokumentum elektronikus másolatát, amelyben szerepel az "elektromos cigaretta", vagy az "elektronikus cigaretta", vagy az "e-cigaretta", vagy a "dohányzást imitáló", vagy a "szopóka", vagy a "nikotin", vagy a "leszokás", vagy a "leszoktat" kifejezés, vagy ezek bármely, tetszőleges nyelvtani toldalékkal ellátott alakjai, kis és nagybetű különbségekre való tekintet nélkül.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. december 16.

Üdvözlettel:

Pifkó Krisztián

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Krisztina
Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet


Attachment KOR0030909.pdf
1.6M Download View as HTML


IKT/15-11/2016: KOR0030909.pdf

Hivatkozása ide

Feladó: Pifkó Krisztián

Tisztelt Dr. Kovács Gábor főigazgató úr!

Köszönöm szépen részletes válaszát, amely rávilágít, hogy adatigénylésem intézményük informatikai rendszereinek sajátossága folytán egy reálisan kivitelezhető adatlekéréshez képest túl nagy hálóval próbált meríteni. Mindent végiggondolva, szeretném pontosítani az igényelt adatok körét, hogy azok kikeresése és feldolgozása a feltétlenül szükségesnél nagyobb terhet ne rójon munkatársaira és intézményük működését a lehető legkevésbé akadályozza.

Ennek megfelelően kizárólag intézményük 2015 során folytatott kimenő és bejövő elektronikus levelezését szeretném kikérni, ezen belül is csak Dr. Horváth Ildikó, valamint azon munkatársak elektronikus levelezését, akik részt vettek az „Az elektronikus cigaretták és a dohányzást imitáló elektronikus eszközök használatával járó kockázatok” (http://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszo... című dokumentum elkészítésében, ezen belül is csak azon elektronikus leveleket, amelyekben szerepel a következő kifejezések bármelyike, az esetleges nyelvtani toldalékokra való tekintettel a cigaretta és szopóka szavak szóvégi „a” betűjét lehagyva: „elektromos cigarett”, „elektronikus cigarett”, „e-cigarett”, „dohányzást imitáló”, „szopók”.

Reményeim szerint a fenti változtatásokkal nagyban sikerül leszűkíteni az érintett adatok körét, ezáltal az összegyűjtésükhöz szükséges munka mennyiségét is. Várom szíves tájékoztatását, hogy ezen paraméterekkel milyen költségvonzattal járna közérdekű adatigénylésem teljesítése.

Tisztelettel,

Pifkó Krisztián

Hivatkozása ide

Feladó: Főigazgatói titkárság
Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet


Attachment Pifk Kriszti n r.k z rdek adat megk ld se.pdf
268K Download View as HTML


Tisztelt Pifkó Krisztián!

 

Csatoltan megküldöm Dr. Kovács Gábor főigazgató Úr levelét.

Egyúttal kérem, hogy az adatkérésének a teljesítéséhez adjon meg egy olyan
e-mailcímet, ami nem utasítja vissza a 20Mb méretű csatolást.

 

 

Tisztelettel:

Farkas Judit

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

Hivatkozása ide

Feladó: Pifkó Krisztián

Delivered

Tisztelt Farkas Judit!

Köszönöm szépen üzenetét, valamint a főigazgató úr levelét. Jelen üzenettel párhuzamosan megküldtem az igazgatóság központi e-mail címére azon elektronikus elérhetőségemet, amely nagy méretű csatolmányok fogadására alkalmas.

Tisztelettel,

Pifkó Krisztián

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pifkó Krisztián:
Csak a(z) Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei