Elektronikus Árverési Felülettel kapcsolatos szerződések

Vágó Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Vágó Gábor

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az Elektronikus Árverési Felület működtetésével összefüggésben kötött valamennyi szerződést minden mellékletükkel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 12.

Üdvözlettel:

Vágó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Központ
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

Hivatkozása ide

Feladó: NAV KH Elnök
Nemzeti Adó- és Vámhivatal


Attachment image003.png
103K Download

Attachment 0237 001.pdf
243K Download View as HTML

Attachment NAV Elektronikus rver si Fel let zemeltetet si Szerz d s.pdf
1.4M Download View as HTML


 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Vágó Gábor

Tisztelt NAV KH Elnök!

Köszönöm válaszukat! Kérem az eredi adatigénylésemmel összhangban nem csupán a most aktuális, hanem az adatigénylés napjáig megkötött valamennyi, esetlegesen ma már nem hatályos szerződéseket is szíveskedjenek elküldeni minden mellékletekkel együtt!

Köszönöm együttműködésüket.

Üdvözlettel:

Vágó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Vida Ildikó
Nemzeti Adó- és Vámhivatal


Attachment image001.png
2K Download

Attachment 0462 001.pdf
18K Download View as HTML

Attachment 2007.12.28 APEH BEF megrendel.pdf
54K Download View as HTML

Attachment 2009.02.09 APEH BEF megrendel.pdf
59K Download View as HTML

Attachment 2009.11.06 APEH BEF megrendel E F m dos t s.pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment 2009.12.30 APEH BEF megrendel.pdf
46K Download View as HTML

Attachment 2010.03.30 APEH Telekom F zemeltet si szerz d s.pdf
886K Download View as HTML

Attachment 2010.03.31 VPOP Telekom F zemeltet si szerz d s.pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment 2010.06.10 APEH BEF megrendel E F m dos t s.pdf
366K Download View as HTML

Attachment 2010.11.26 APEH Telekom E F zemeltet si szerz d s.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment 2011.11.24 NAV Telekom E F m dos t s.pdf
293K Download View as HTML

Attachment 2012.02.14 NAV Telekom E F v llalkoz si szez d s.pdf
2.0M Download View as HTML

Attachment 2012.06.04 NAV Telekom E F zemeltet si szerz d s.pdf
986K Download View as HTML

Attachment 2012.08.06 NAV Telekom F m dos t s.pdf
719K Download View as HTML

Attachment 2013.03.29 NAV Telekom E F zemeltet si szerz d s.pdf
1.5M Download View as HTML

Attachment 2014.01.17 NAV Telekom E F zemeltet si szerz d s.pdf
1.8M Download View as HTML


Vágó Gábor úr

részére

 

Tisztelt Vágó Gábor Úr!

 

Hivatkozással a 2015. április 14-én érkezett közérdekű adatigénylésére, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdése, illetve 29. § (1) bekezdése alapján
mellékelten megküldjük az Elektronikus Árverési Felület működtetésével
összefüggésben kötött szerződéseket.

 

Kérem tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Vida Ildikó s.k.

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
cid:image002.png@01CD0785.2C2AA710

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Elnök

 

1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Tel.:428-5155

Fax: 428-5504

E-mail: [2][email address]

 

Az elküldött és/vagy csatolt információ kizárólag a feladó szándéka
szerinti címzett(ek)re tartozik, és tartalmazhat nyilvánosságában
korlátozott adatot. A tartalom megtekintése, továbbküldése, terjesztése
vagy bármilyen más direkt vagy indirekt felhasználása - a kívánt címzett
általi felhasználás kivételével - tilos. Ha Ön hiba vagy tévedés folytán
kapta meg az információt, illetve nyilvánvalóan nem tartozik a szándékolt
címzettek közé, kérem „válasz” üzenetben tájékoztassa a feladót, majd
semmisítse meg az információt.

The information sent and/or attached is addressed exclusively to the
intended recipient(s) and may contain confidential data. Reading,
forwarding or distributing the contents of this mail or making any direct
or indirect use of it by anyone other than the intended addressee are
prohibited. If you received this information by mistake or if you are
obviously not an intended recipient you are requested to notify the sender
in a reply and delete the mail

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Vágó Gábor:
Csak a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Kalózszerverek

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Dobos Csilla által

Adóauditok

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Prinz Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei