Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth Emma, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Elektronikus jegyrendszer vizsgálata

Horváth Emma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Horváth Emma to read a recent response and update the status.

Feladó: Horváth Emma

Delivered

Tisztelt Nemzetbiztonsági Szakszolgálat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az Önök szervezetében működő Nemzeti Kibervédelmi Intézet a 2013. évi L. törvény, valamint a 2001. évi CVIII. törvény értelmében hajtott e végre sérülékenységvizsgálatot, auditot a hamarosan induló új BKK online jegyrendszer és a hozzá kapcsolódó mobilalkalmazás tekintetében? ( https://www.portfolio.hu/vallalatok/it/h... ) Amennyiben nem történt ilyen jellegű vizsgálat, úgy kérem tájékoztatásukat arról, hogy az miért nem történt meg. Bizonyára Önök is emlékeznek a korábbi incidensre, mely elkerülhető lett volna a megfelelő vizsgálatok lefolytatásával: https://444.hu/2017/07/20/18-eves-fiatal...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 23.

Üdvözlettel:
Horváth Emma

Hivatkozása ide

Feladó: biztonsagivezeto
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat


Attachment T j koztat s H.E..pdf
431K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth Emma, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth Emma:
Csak a(z) Nemzetbiztonsági Szakszolgálat munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Eljárási adatsor

A(z) Nemzeti Védelmi Szolgálat részére Csikász Brigitta által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei