Elektronikus menetdíjfizetési rendszer szerződései

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a) a Scheidt & Bachmann-nal az elektornikus jegyrendszer tárgyában kötött szerződések, továbbá azok esetleges módosításainak másolatát,
b) az Octopus-szal az elektornikus jegyrendszer tárgyában esetlegesen kötött szerződések, továbbá azok esetleges módosításainak másolatát,
c) az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal az elektornikus jegyrendszer finanszírozása tárgyában kötött szerződések, továbbá azok esetleges módosításainak másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 9.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0030377/2016

[1][FOI #7273 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Levélíró!  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.
 
Válaszunkat legkésőbb 2016. szeptember 8-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2016. augusztus 17.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési ügyfélszolgálat vezető

BKK Zrt.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7273 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0030377/2016

[1][FOI #7273 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Levélíró!  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés még folyamatban van.
 
Válaszunkat soron kívül megküldjük Önnek, addig is kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2016. szeptember 8.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési ügyfélszolgálat vezető

BKK Zrt.

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7273 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0030377/2016

Ügyintéző: Balatoni Ilona

Atlatszo.hu Kh Nonprofit Kft.

[1][FOI #7273 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Cím!  

 

Szíves elnézésüket kérjük az elhúzódó válaszadásért.

 

Társaságunkhoz 2016. augusztus 9-én érkezett közérdekű adatigénylésükre
hivatkozva az alábbi választ adjuk. 

 

Az alábbi dokumentumokat áll módunkban megküldeni Önöknek: az Európai
Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal megkötött Kölcsönszerződés, az annak
biztosítására létrejött Óvadéki szerződés, a Biztosítási követelések
elzálogosításáról szóló szerződés, valamint a Scheidt&Bachmann GmbH-val
létrejött szerződések (Contractual Agreement, illetve az egységes
szerkezetbe foglalt General Contractual Conditions és Special Contractual
Conditions-t). A dokumentumok mérete miatt sajnos nem lehetséges jelen
levelünkhöz csatolni azokat, így kérjük, szíveskedjenek megadni egy
postacímet, hogy egy adathordozóra kimenthessük, illetve postázhassuk
Önöknek.

 

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a Budapesti Közlekedési Központ nem áll
szerződéses viszonyban „Octopus” elnevezésű szervezettel.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2017. március 13.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési ügyfélszolgálat vezető

BKK Zrt.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7273 email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei